Thứ sáu, 07/06/2019 | 15:25

Tỉnh Bắc Giang thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

Từ ngày 13/8/ 2018 đến 21/9/2018, Đoàn thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra 7.073 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã Hội có Kết luận số 551/KL-TTr ngày 15/11/2018, kết luận nêu: “Kiểm tra 7.073 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phát hiện 1.448 hồ sơ sai sót hoặc nghi vấn sai sót cần tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ...”

Thực hiện Kết luận của Chánh thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Kế hoạch số 4445/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018, để thực hiện những kiến nghị kết luận đưa ra.

Sau hơn ba tháng triển khai thực hiện, đến tháng 4 năm 2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang thông báo kết quả như sau:

1. Đối với 25 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ người kháng chiến (NKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH:

Sở LĐTB và XH tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đối thoại với các trường hợp trên và ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước theo quy định đối với 22 trường hợp.

Với 3 trường hợp sinh con dị dạng, dị tật, Sở LĐTB và XH kiến nghị Thanh tra Bộ LĐTB và XH xem xét lại. Ngày 25/2/2019, Thanh tra Bộ LĐTB và XH có công văn số 114/TTr-NCC, giao cho Sở LĐTB và XH tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế kiểm tra, thẩm định lại. Nếu 3 đối tượng đủ cơ sở pháp lý và thực tế sinh con dị dạng, dị tật, thì tiếp tục thực hiện chế độ, nếu ngược lại, thì đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng sai, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Đối với 104 hồ sơ CĐHH có giấy tờ chứng minh vùng miền nghi vấn là không bảo đảm tính pháp lý, cần bổ sung giấy tờ hoặc tiến hành giám định kỹ thuật hình sự để xác minh tính pháp lý, Sở LĐTBvàXH đã tổng hợp giấy tờ chứng minh vùng miền của 45/104 trường hợp gửi Thanh tra Bộ LĐTBvàXH ngày 31/01/2019.

3. Đối với 752 trường hợp được Hội đồng Giám định Y khoa (HĐGĐYK) tỉnh kết luận tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm CĐHH chưa phù hợp theo quy định tại thời điểm giám định (trong đó có 3 trường hợp giám định theo Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1995; 749 trường hợp giám định theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH):

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở LĐTB và XH, chỉ đạo HĐGĐYK giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể do mắc bệnh của 752 trường hợp, và chuyển Biên bản giám định y khoa điều chỉnh về Sở LĐTB và XH, chuyển danh sách về các huyện, thành phố để đối thoại.

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019, Tổ công tác của tỉnh cùng Tổ công tác của các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại tại 9 huyện, thành phố (huyện Sơn Động không có đối tượng).

Ngày 29/3/2019, Sở LĐTB và XH đã ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp cho 733 trường hợp theo tỷ lệ điều chỉnh của HĐGĐYK tỉnh Bắc Giang (19 đối tượng đã chết).

4. Đối với 540 trường hợp phải xác định dị dạng, dị tật và khả năng lao động của con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH (trong đó 51 trường hợp nghi vấn về giấy tờ quân đội cấp và tình trạng dị dạng, dị tật của con; 489 trường hợp nghi vấn dị dạng, dị tật của con), Sở LĐTB và XH đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc Kết luận số 551/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam