Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Tạp chí Da cam Việt Nam đưa lên một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020, phục vụ kịp thời độc giả.

Phụ lục VI: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ Về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư, kèm theo có 6 phụ lục. Tạp chí Điện tử da cam Việt Nam đã đăng Nghị định và lần lượt từ Phụ lục I đến Phụ lục VI, phục vụ kịp thời nhu cầu của độc giả.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30 Về công tác văn thư, kèm theo Nghị định này là các phụ lục. Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam đăng nguyên văn Nghị định, các phụ lục kèm theo sẽ được đăng lần lượt để phục vụ quý độc giả

Phát động Chương trình Nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam – 2020”

Sáng 12/3/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - năm 2020”, với cú pháp DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/01 tin nhắn), nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ NNCĐDC vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thần, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 08/5/2020.