Thứ tư, 12/06/2019 | 10:41

Chế độ với thương binh nhiễm chất độc da cam

Trường hợp vượt quá 100% thì tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật làm căn cứ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định bằng 100%, trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

° Tôi 80 tuổi, đi bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, vừa bị nhiễm chất độc da cam, vừa bị thương. Song lúc giám định sức khỏe suy giảm do nhiễm chất độc da cam, lại bị trừ đi tỷ lệ thương tật, vì thế dù bị cả 2 loại thương tật nhưng không có loại nào ở mức 61% trở lên. Như vậy là không công bằng. Có hướng giải quyết nào cho những trường hợp như tôi? PHẠM VIẾT BẢY (quận 12, TPHCM)
° Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Trước đây, theo quy định tại Thông tư 05/2013 của Bộ LĐTB-XH, đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thương binh, việc thực hiện chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau: “Trường hợp vượt quá 100% thì tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật làm căn cứ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định bằng 100%, trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật”.
Nay, theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 14 Thông tư liên tịch 20/2016 của liên bộ Y tế và LĐTB-XH: “Nếu đối tượng là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 80%, nay được Hội đồng giám định y khoa kết luận bị mắc một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định tại thông tư này, thì đối tượng được hưởng thêm trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tương ứng mức tỷ lệ % tổn thương cơ thể mà Hội đồng giám định y khoa đã kết luận”.
Như vậy, theo trình bày ông Phạm Viết Bảy - là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 61%, đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Thông tư 05/2013 - nếu biên bản giám định y khoa kết luận ông Bảy có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 60% thì sẽ được điều chỉnh hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo tỷ lệ đã được kết luận tại biên bản giám định y khoa, và thân nhân ông Bảy được giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Nguồn: Báo Sài gòn giải phóng

Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên các hoạt động của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội mặc dù đã được chuẩn bị công phu nhưng hầu hết đều phải tạm hoãn. Hiện nay, Đảng, Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế và trở lại trạng thái “bình thường mới” tại các địa phương từng bước khống chế được dịch bệnh, vì thế, các tỉnh, thành Hội chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.