Thứ tư, 12/06/2019 | 10:41

Chế độ với thương binh nhiễm chất độc da cam

Trường hợp vượt quá 100% thì tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật làm căn cứ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định bằng 100%, trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

° Tôi 80 tuổi, đi bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, vừa bị nhiễm chất độc da cam, vừa bị thương. Song lúc giám định sức khỏe suy giảm do nhiễm chất độc da cam, lại bị trừ đi tỷ lệ thương tật, vì thế dù bị cả 2 loại thương tật nhưng không có loại nào ở mức 61% trở lên. Như vậy là không công bằng. Có hướng giải quyết nào cho những trường hợp như tôi? PHẠM VIẾT BẢY (quận 12, TPHCM)
° Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Trước đây, theo quy định tại Thông tư 05/2013 của Bộ LĐTB-XH, đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thương binh, việc thực hiện chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau: “Trường hợp vượt quá 100% thì tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật làm căn cứ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định bằng 100%, trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật”.
Nay, theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 14 Thông tư liên tịch 20/2016 của liên bộ Y tế và LĐTB-XH: “Nếu đối tượng là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 80%, nay được Hội đồng giám định y khoa kết luận bị mắc một trong những bệnh thuộc danh mục bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo quy định tại thông tư này, thì đối tượng được hưởng thêm trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tương ứng mức tỷ lệ % tổn thương cơ thể mà Hội đồng giám định y khoa đã kết luận”.
Như vậy, theo trình bày ông Phạm Viết Bảy - là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 61%, đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Thông tư 05/2013 - nếu biên bản giám định y khoa kết luận ông Bảy có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 60% thì sẽ được điều chỉnh hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo tỷ lệ đã được kết luận tại biên bản giám định y khoa, và thân nhân ông Bảy được giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Nguồn: Báo Sài gòn giải phóng

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.