Chủ nhật, 22/12/2019 | 16:43

Thái Bình: Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp NNCĐDC, truy thu hơn 19 tỷ đồng

Thực hiên chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (LĐTBXH), Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình đã tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số: 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2013 của Bộ LĐTBXH về “Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012”.

Tỉnh Thái Bình hiện có 23.194 người là NNCĐDC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong đó có 19.548 nạn nhân trực tiếp (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) và 3.646 nạn nhân gián tiếp (con đẻ của nạn nhân trực tiếp), số đối tượng trên được hưởng mức trợ cấp tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Cụ thể: từ 21% - 40%, mức trợ cấp là 0,76 lần mức chuẩn (1.001.000 đồng/tháng); từ 41% - 60% là 1,27 lần (1.549.000 đồng/tháng); từ 61% - 80% là 1,78 lần (1.840.000 đồng/tháng) và từ 81% trở lên là 2,28 lần mức chuẩn.

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư chuẩn bị hơn 3 tấn gạo hỗ trợ cho NNCĐDC trong dịp Tết Canh tý 2020.

Bà Đặng Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình cho biết: Đối tượng phải truy thu là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/01/2013 theo mức có tỷ lệ giảm khả năng lao động dưới 81% (mức 1.840.000 đồng/người/tháng), phải điều chỉnh hưởng mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% theo Khoản 2, Điều 42 Nghị định 31/203/NĐ-CP (mức 1.549.000 đồng/người/tháng) từ ngày 01/06/2013. Số tiền truy thu là số tiền trợ cấp chênh lệch giảm do đối tượng phải điều chỉnh giảm trợ cấp từ ngày 01/06/2013.

Theo bà Hạnh, qua điều tra, khảo sát, toàn tỉnh Thái Bình có 9.102 đối tượng là NNCĐDC đã hưởng mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% (1.840.000 đồng/tháng) phải điều chỉnh xuống hưởng mức trợ cấp người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% (1.549.000 đồng/tháng). Số tháng phải truy thu của mỗi đối tượng là 07 tháng, tổng mức phải truy thu của mỗi đối tượng là 2.037.000 đồng, như vậy tỉnh Thái Bình phải truy thu số tiền là trên 19 tỷ đồng. Cùng với việc truy thu số tiền chênh lệch đối với đối tượng phải điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp, Thái Bình đã thực hiện điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp cho 574 NNCĐDC hưởng mức trợ cấp suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% lên mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%.

Các nạn nhân tại phòng xông hơi giải độc

Theo bà Hạnh, việc truy thu, truy lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin nhằm mục đích đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định của Nhà nước, đẩy mạnh việc thực thi Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thái Bình đã thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, không gây bức súc đối với những đối tượng là NNCĐDC trong diện điều chỉnh giảm mức trợ cấp, vì vậy Thái Bình đã hoàn thành việc truy thu, truy lĩnh đối với các đối tượng trong diện điều chỉnh mức trợ cấp đúng, đủ, đảm bảo thời gian quy định.

Ông Nguyễn Kim Nhật, Phó Chủ tịch HNNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình cho biết: việc điều chỉnh giảm mức trợ cấp, truy thu số tiền chênh lệch do điều chỉnh, gây tác động đến tư tưởng, bức súc của nhiều NNCĐDC trong diện bị điều chỉnh giảm, Tỉnh Hội đã phối hợp với ngành LĐTBXH các cấp tổ chức tuyên truyền, in ấn các văn bản, Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Bộ LĐTBXH, đặc biệt là Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH chuyển đến các tổ chức cơ sở Hội để phổ biến cho hội viên nắm được nội dung, mục đích của việc điều chỉnh mức trợ cấp. Các cấp Hội nắm chắc tình hình tâm tư của hội viên, giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của hội viên ngay từ cơ sở, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp đối với NNCĐDC, trên địa bàn tỉnh không sảy ra tình trạng khiếu kiện.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Nhật, sau khi hưởng mức trợ cấp mới, các NNCĐDC yên tâm, phấn khởi, các Huyện Hội đã tổ chức cho nạn nhân đi thăm quan, nghỉ dưỡng, tẩy độc cải thiện, nâng cao sức khỏe./.

Trung Hiếu