Thứ năm, 30/07/2020 | 09:35

Bắc Kạn sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” (gọi tắt là Chỉ thị số 43-CT/TW); hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.


Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị BCH tỉnh Hội.

Sau khi Chỉ thị số 43-CT/TW được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Ngày 18/6/2015, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 29/9/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1514/QĐ-UBND về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 11/11/2015, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 4604/UBND-VX về việc cho phép thành lập Hội NNCĐDC/dioxin ở các xã, phường và tạo điều kiện cho Hội các cấp hoạt động; ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về Chương trình hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, Số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của liên Bộ Y Tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội; Quyết định số 3201/QĐ-BYT của Bộ Y Tế... đã nghiên cứu ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với NNCĐDC, tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hội chủ động tham mưu cho Tỉnh uy, UBND có những quyết sách thích hợp; chủ động triển khai nhiều nội dung: ngày 21/8/2015, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ban hành Chương trình hành động Số 53/CTHĐ-HDC; ngày 14/12/2015 lãnh đạo Hội có văn bản Số 73/CV-HDC đề nghị Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo quy trình thành lập Hội ở cấp xã, phường.

Cùng với việc ban hành các văn bản, công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW và các văn bản Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND được thực hiện sâu rộng. Hệ thống chính trị đã vào cuộc, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có sự chuyển biến rõ rệt. Phong trào hành động vì NNCĐDC hình thành và phát triển ngày càng hiệu quả, nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và tham gia các hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Đến nay 100% người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ (có đủ điều kiện) đã được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước. Số hồ sơ tồn đọng được xem xét giải quyết thấu tình đạt lý. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động hỗ trợ kinh phí và tổ chức chăm sóc cho các nạn nhân (tổ chức khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, luân phiên đi điều dưỡng, trợ cấp giáo dục, cấp BHYT cho thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; tổ chức cho 263 nạn nhân đi xông hơi, giải độc, với số tiền trên 1 tỷ 660 triệu đồng; tổ chức cho 30 nạn nhân đi tham quan lại chiến trường miền Nam; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 3.000 nạn nhân với số tiền gần 900 triệu đồng, nhân các ngày lễ, tết, ngày thảm họa da cam 10/8 hàng năm; cấp xe lăn cho nạn nhân không tự vận động được; tổ chức phúng viếng cho hàng trăm nạn nhân khi qua đời, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 10 ngôi nhà với số tiền hơn 415 triệu đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; cấp học bổng cho 5 nạn nhân với số tiền 30 triệu đồng…)

Trong xây dựng tổ chức Hội: Bắc Kạn hiện có 8/8 huyện, thành phố, 29/50 xã, phường đủ điều kiện đã thành lập được hội. Hệ thống tổ chức Hội trong tỉnh, hoạt động hiệu quả theo chức năng, chấp hành đúng Điều lệ, Quy chế. Với “Trách nhiệm - Nghĩa tình - Vì nạn nhân chất độc da cam”, "Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân", các cấp Hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nắm chắc tình hình, nạn nhân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC; vận động nạn nhân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cơ bản đã tới NNCĐDC, đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nạn nhân được cải thiện, từng bước hòa nhập cộng đồng. Cộng đồng xã hội đã có nhận thức đúng về hậu quả của chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam, cảm thông và chia sẻ khó khăn, đau thương của NNCĐDC. Cấp ủy, chính quyền xác định được trách nhiệm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động. Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được khẳng định: Hội là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay 100% lãnh đạo Hội chuyên trách cấp huyện, thành phố, xã, phường không được hưởng phụ cấp, một số Hội không được hỗ trợ kinh phí hoạt động, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Hội.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư vào cuộc sống, các cấp Hội của tỉnh Bắc Kạn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thực hiện tốt Kế hoạch số 197-KH/TU và Quyết định số 1514/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 43. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, đổi mới công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Nguyễn Hồng Lĩnh