Thứ tư, 18/11/2020 | 23:44

BÀI DỰ THI: Hội NNCĐDC/dioxin xã Vũ Bình chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT-TW của Ban Bí thư

Xã Vũ Bình là một xã miền Núi của huyên Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, diện tích 135 ha, được sáp nhập từ 3 xã (Vũ Lâm, Bình Cảng và Bình Chân). Địa bàn rộng, hẻo lánh, hạ tầng cơ sở giao thông đi lại vất vả, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn. Với tổng diện tích tự nhiên 3.306 ha, tổng số hộ 2.650, số khẩu là 11.674. Người dân tộc Mường chiếm 85%, các dân tộc khác là 15%, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước xã Vũ Bình có 1.150 thanh niên các dân tộc lên đường chiến đấu ở các chiến trường góp phần cùng toàn Đảng, toàn đân và toàn quân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Xã có 98 người bị nhiễm chất độc hóa học, có 88 hộ là NNCĐDC, hiện nay còn 51 nạn nhân, thế hệ thứ 2, 3 có 15 nạn nhân. Đã có trường hợp nhiễm nặng như dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, nhiều phụ nữ mất chức năng làm mẹ, điển hình có gia đình bố, con, cháu, cá biệt có gia đình có đến 3,4 người bị nhiễm chất độc hóa học, đi lại khó khăn, thiếu thốn vật chất, tinh thần, bản thân NNCĐDC từng ngày từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, chịu đựng nhiều khó khăn vất vả, đau khổ do tác hại của chất độc hóa học mà Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam.

Trong báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư đã khẳng định Hội NNCĐDC/dioxin xã Vũ Bình gặp rất nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, các đối tượng chính sách nhiều, đời sống kinh tế, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông không đồng bộ, song Đảng ủy, UBND, Hôi NNCĐDC/dioxin xã Vũ Bình đã nhận thức sâu sắc việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đối với xã Vũ Bình là vô cùng quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa chính trị to lớn, nhân văn sâu sắc, cũng là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, hội đặc thù và toàn thể cán bộ hội viên NNCĐDC. Đảng ủy xã đã có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW đạt kết quả cao. Từ trong Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể và cả cộng đồng.

Vì vậy, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn dân đã được nâng cao, công tác khắc phục thảm họa da cam và công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân được kịp thời và đầy đủ. Đời sống nạn nhân và gia đình được cải thiện đáng kể, xóa được đói, giảm được nghèo vươn lên hòa nhập cộng đồng, hoạt động của hội đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực, được đảng, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận.

Trong cuộc vận động “Vì nạn nhân chất độc da cam” cũng xuất hiện các gương điển hình tiên tiến như đồng chí Bùi Xuân Dương, Chi hội Bình Chân làm kinh tế đồi rừng với 2,21 ha, thu nhập 286 triệu đồng/năm, đồng chí Bùi Văn Hỏn, Chi hội Vũ Lâm làm xây dựng, thu hút và tạo việc làm cho 30 đến 50 lao động thời vụ, có thu nhập cao, còn nhiều cá nhân khác, tập thể Chi hội Vũ Lâm luôn dẫn đầu các phong trào của Hội.

Hội NNCĐDC/dioxin được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động như: bố trí văn phòng làm việc, trang bị tủ, bàn ghế, máy tính cho Hội. Chi phụ cấp cho cán bộ Hội, cấp đủ kinh phí theo quy định cho Hội hoạt động, trong 5 năm qua đã cấp kinh phí cho hội là 229 triệu đồng, ngoài ra còn hỗ trợ thêm cho hội nghị giao ban vùng, gặp mặt kỷ niệm ngày “Thảm họa da cam Việt Nam 10/8”, hỗ trợ 32 triệu đồng cho Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; đồng thời chỉ đạo tổ chức vận động các doanh nghiệp, cơ quan đứng chân trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân tặng quà giúp đỡ nạn nhân các ngày lễ, tết là 316 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ 15 nạn nhân khó khăn từ nguồn ngân sách và các loại quỹ 254 triệu đồng. Hỗ trợ để nâng cấp nhà ở cho 12 nạn nhân là 224 triệu đồng, về phát triển kinh tế hộ gia đình đã hỗ trợ 2 con bò giống và 40 triệu đồng.

Hội NNCĐDC/dioxin xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với mặt trận, ban, ngành đoàn thể để thực hiện công tác tổ chức xây dựng Hội, chăm lo giúp đỡ nạn nhân, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân.

5 năm qua đã có 20 đối tượng được xét đề nghị hưởng chế độ chất độc da cam, kết nạp được 20 hội viên mới. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cán bộ hội viên nâng cao đạo đức cách mạng phát huy bản chất bộ độ Cụ Hồ, chấp hành nghiểm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau để xoa dịu nỗi đau da cam vượt khó vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Hội đã động viên cán bộ, hội viên và gia đình tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vũ Bình đã được 10 năm có sự chuyển biến tích cực, nhiều công trình kết cấu hạ tầng được xây dựng, kinh tế trong xóm phố trong xã tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống, vật chất tinh thần của người dân nói chung, nạn nhân nói riêng được cải thiên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, chương trình rất phù hợp với ý Đảng, lòng dân, đáp ứng sự mong đơi của nhân dân và NNCĐDC. Hội đã đóng góp 1.876 ngày công lao động, 127 triệu đồng tiền mặt, hiến 3.807 m2 đất cho xây dựng công trình phúc lợi. Hội phát động phong trào thi đua “Nhà sạch vườn đẹp, ngõ xóm văn minh, môi trường trong lành”, được cán bộ hội viên hưởng ứng và tham gia tích cực, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung cần được khắc phục để đạt hiệu quả cao hơn.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin xã Vũ Bình cần chủ động, tích cực tham mưu sát đúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, xây dưng chương trình hành động, tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Hội NNCĐDC/dioxin xã Vũ Bình kiến nghị với Nhà nước, cơ quan chức năng sớm có chính sách với nạn nhân thế hệ thư 3 và tăng phụ câp loai 21- 40 % bằng mức lương tối thiểu để đảm bảo đời sống.

Thực hiên Chỉ thị số 43-CT/TW có ý nghĩa lớn lao về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Hội NNCĐDC/dioxin xứng đáng là ngôi nhà chung của Nạn nhân để xoa dịu nỗi đau da cam, tất cả “ Vì nạn nhân chất độc da cam”./.

Bùi Văn Chếch