Thứ ba, 02/04/2019 | 16:00

Đồng Nai: Ký kết giao ước thi đua 2019

Tỉnh hội Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2018, phát động thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua với các hội cơ sở.

Các đại biểu phát động thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua với các hội cơ sở

Năm 2018, các cấp Hội tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của Hội đề ra, như phát triển 471, đạt 240% so với kế hoạch đề ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 200 cán bộ hội từ huyện đến phường, xã; xây dựng tổ chức Hội cả 3 cấp đạt 100%; vận động nguồn lực đạt 142% so với kế hoạch (7,8 tỷ đồng); chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đạt 161% so với kế hoạch…
Văn phòng Tỉnh hội Đồng Nai

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.