Thứ sáu, 22/05/2020 | 16:15

Hội NNCĐDC/dioxin huyện Việt Yên (Bắc Giang) hợp nhất 4 hội cấp cơ sở

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Quốc Hội về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Tháng 3 năm 2020 huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tiến hành sáp nhập xã Bích Sơn vào thị trấn Bích Động, xã Hoàng Ninh vào thị trấn Nếnh. Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin huyện Việt Yên chỉ đạo Chi hội các xã trên thực hiện sáp nhập và nhanh chóng kiện toàn tổ chức.

Thực hiện quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về sáp nhập Chi hội NNCĐDC/dioxin xã Bích Sơn vào Chi hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Bích Động. BCH mới có 15 ủy viên, Hội nghị đã tiến hành bầu ban Thường vụ gồm 05 ủy viên, bầu chức danh chủ tịch và 02 phó chủ tịch.

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-UBND, ngày 8/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc sáp nhập Hội NNCĐDC/dioxin xã Hoàng Ninh vào Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Nếnh, theo địa bàn hành chính mới.Chiều ngày 14/5/2020, Hội NNCĐDC xã Bích Sơn đã sáp nhập vào Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Bích Động. BCH mới có 17 ủy viên, Hội nghị đã bầu ban Thường vụ gồm 5 ủy viên, Chủ tịch và 02 phó chủ tịch.

Đến dự hội nghị sáp nhập của hai địa phương trên, có Thường trực Huyện hội, đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã Hoàng Ninh, Bích Sơn, Bích Động, thị trấn Nếnh. Ông Đỗ Chí Nghĩa, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Việt Yên đã phát biểu chúc mừng Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Nếnh và Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Bích Động; yêu cầu hai tổ chức Hội nhanh chóng xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp với thực tế của địa phương; định hướng xây dựng quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”, thực hiện chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân... Phấn đấu Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Nếnh, thị trấn Bích Động là những Hội trong tốp đầu của huyện. Chủ tịch huyện Hội đã cám ơn sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Nếnh, thị trấn Bích Động, sự đồng hành ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương; đồng thời mong muốn Hội tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), tạo mọi điều kiện cho Hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Đỗ Chí Nghĩa Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Việt Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn văn Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Nếnh, ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Bích Động đã biểu dương những kết quả mà Hội NNCĐDC/dioxn đã đạt được, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn; Hội cần xây dựng chương trình hoạt động hiệu quả, thiết thực, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nạn nhân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích của tham gia các phong trào của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất phù hợp với điều kiện của địa phương cho Hội hoàn thành nhiệm vụ chức năng của mình.

Ông Nguyễn Văn Vịnh,phó bí thư Đảng ủy thị trấn Bích Động phát biểu chỉ đạo.

Đỗ Chí Nghĩa