Thứ hai, 06/04/2020 | 09:46

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Hội các cấp tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, TW Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với Mặt trận, ngành đòan thể ở địa phương để tuyên truyền trong hội viên, nạn nhân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Đồng thời rà soát những nạn nhân và gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng do thiếu việc làm, mất việc làm, mua bán nhỏ, sản xuất kinh doanh phải dừng lại trong thời gian cách ly xã hội từ 01/04/2020 đến 15/4/2020. Đề xuất biện pháp giúp đỡ hỗ trợ, quyết tâm không để sót nạn nhân gặp khó khăn mà không được trợ giúp. Thường trực tỉnh Hội xuất Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành Hội 44 suất, mỗi suất 750.000đ bằng tiền mặt (mỗi nạn nhân được hỗ trợ 50.000đ/ngày x 15 ngày), tổng kinh phí 33.000.000đ (Ba mươi ba triệu đồng).

Việc hỗ trợ NNCĐDC đợt đột suất này phải thực hiện hoàn thành ngày 06/4/2020.

Trao tiền hỗ trợ cho bà Huỳnh Thị Đua, NNCĐDC thuộc phường 4, Tp Cà Mau gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Thực hiện việc hỗ trợ cho NNCĐDC gặp khó khăn góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Tỉnh hội


XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.