Thứ tư, 25/11/2020 | 09:56

Hội thành phố Rạch Giá Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 thành công

Ngày 19/11/2020, Hội NNCĐDC/dioxin Thành phố Rạch Giá tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 122 đại biểu chính thức, đại diện cho 287 hội viên tham dự. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ III; Kiểm điểm của Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II và Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều Điều lệ Hội NNCĐDC/dixin Thành phố Rạch Giá.

Trong nhiệm kỳ qua, Thành Hội thành phố Rạch Giá dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Thường trực Hội cùng Ban Chấp hành đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn với tổng số tiền, quà trị giá trên 300 triệu đồng; phối hợp với các ngành, đoàn thể giám sát các cơ quan chức năng thực hiện chính sách với NNCĐDC (thực hiện kịp thời chính sách trợ cấp người có công cho 307 NNCĐDC, gồm 287 nạn nhân trực tiếp và 20 gián tiếp, so với đầu nhiệm kỳ tăng 23 người); phối hợp phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Rạch Giá kiểm tra, rà soát hồ sơ NNCĐDC, không để tồn đọng hồ sơ; xây dựng 08 căn nhà tình nghĩa trao tặng NNCĐDC đặc biệt khó khăn về nhà ở...

Ban chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Rạch Giá nhiệm Kỳ 2020-2025

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: tiếp tục phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đồng hành chăm sóc, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 05 ủy viên và Ban kiểm tra gồm 03 ủy viên.

NGUYỄN HỒ THÔNG

Tỉnh Hội Kiên Giang