Thứ tư, 24/06/2020 | 14:53

Kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại Thái Bình.

Sáng 24/6/2020, tại tỉnh Thái Bình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Trung tướng Đặng Nam Điền – Phó chủ tịch Hội cùng đại diện Bộ Y tế, Bộ LĐTB và XH đã về làm việc tại tỉnh Thái Bình, kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Sau khi nghe các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 43-CT/TW. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đánh giá cao Tỉnh ủy Thái Bình đã có nhiều công văn, chỉ thị, chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện chỉ thị 43- CT/TW. Thái Bình là tỉnh có nhiều đóng góp sức người cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Kết thúc chiến tranh Thái Bình cũng là tỉnh có nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học và là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc thành lập Hội Hội NNCĐDC/dioxin ở cả ba cấp. Việc thực hiện chăm lo cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học theo tinh thần chỉ thị 43-CT/TW được Thái Bình làm tốt, có nhiều cách làm sáng tạo, tạo nguồn lực để chăm sóc cho NNCĐDC.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt hơn chỉ thị 43-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và nạn nhân; bảo đảm người có công phải được hưởng đúng chế độ chính sách do nhà nước ban hành; đồng thời xử lý thấu đáo, đúng pháp luật các trường hợp sai phạm trong thực hiện chế độ chính sách đối với người có công nói chung và NNCĐDC nói riêng.

CTV: Nguyễn Công Liêm

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình