Thứ hai, 02/12/2019 | 14:50

Năm 2019, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nỗ lực thi đua vì NNCĐDC

Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thành lập Hội NNCĐDC/dioxin ở 100% số xã, thị trấn (23/23 xã, thị trấn) và 100% chi hội ở ấp và khu phố (134/134 ấp, khu phố), có 2.264 Hội viên (HV), trong đó 730 HV là NNCĐDC, có 05 HV Danh dự và 1.529 HV không phải là NNCĐDC đã tự nguyện vào Hội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Ban Dân vận Huyện ủy, năm 2019 Hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

Về công tác xây dựng Hội cơ sở: đã thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Hội cơ sở ở xã, thị trấn, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ ban chấp hành và sinh hoạt chi hội theo đúng quy định của Điều lệ. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết hoạt động hằng quý, 6 tháng và cả năm. Nghiêm túc thực hiện tốt chế độ báo cáo tháng, quý, 6 tháng và cả năm đầy đủ, đúng thời gian. Các Hội cơ sở đều làm tốt công tác phát triển hội viên mới.

Về công tác kiểm tra: theo kế hoạch và chương trình đề ra, đã kiểm tra 10/10 Hội cấp xã, đạt 100%: xã Điềm Hy, Bình Đức, Long An, Bình Trưng, Tân lý Tây, Long Hưng, Đông Hòa, Vĩnh Kim, Long Định và Hội cơ sở xã Thân Cửu Nghĩa. Nội dung kiểm tra được tập trung vào các nội dung: hồ sơ pháp lý Hội, hồ sơ quản lý HV, hồ sơ quản lý NNCĐDC, hồ sơ quản lý thu, chi tài chính, hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát đối tượng NNCĐDC theo 17 bệnh tật do Bộ Y tế ban hành. Qua kiểm tra cho thấy, các Hội cơ sở đều quản lý, lưu giữ hồ sơ đầy đủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và thực hiện đúng nguyên tắc về thu, chi tài chính đối với công tác Hội và NNCĐDC. Các Hội làm tốt về tổ chức quản lý nghiệp vụ đó là: xã Thân Cửu Nghĩa, Điềm Hy, Long Định, Đông Hòa và xã Bình Đức.

Năm 2019 đã tặng 728 suất quà, trị giá 283 triệu, tám trăm nghìn đồng; xây dựng sửa chữa nhà tình thương được 11 căn nhà, trị giá 335 triệu đồng; tặng 14 xe lăn, với trị giá 56 triệu, năm trăm nghìn đồng; trợ cấp học bổng cho 04 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 2 triệu đồng; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 113 lượt người với số tiền là 90 triệu, chín trăm nghìn đồng. Các Hội cơ sở vận động được 5.759 phần quà, với tổng giá trị tương đương 1 tỷ 509 triệu đồng. Thường trực Huyện hội vận động được 743 phần quà, với trị giá 269 triệu đồng.

Tổng giá trị vận động trong năm 2019 đạt được 2.546.880.000đ (Hai tỷ, năm trăm, bốn mươi sáu triệu, tám trăm, tám mươi nghìn đồng).

Những tập thể đã làm tốt công tác vận động nguồn lực: Tịnh Xá Ngọc Hiệp 276 triệu đồng, thị trấn Tân hiệp 230 triệu đồng, xã Long Định 215,4 triệu đồng, xã Điềm Hy 150,6 triệu đồng, xã Đông Hòa 152,2 triệu đồng.

Những cá nhân điển hình trong việc vận động và tài trợ giúp đỡ NNCĐDC đó là:

Ông Đinh Trần Toán, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đã vận động và giúp đỡ 100 triệu đồng, Ni sư Tuyết Liên, Tịnh Xá Ngọc Hiệp, đã vận động và giúp đỡ 276 triệu đồng, Chùa Thiên Phước Ni xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã vận động và giúp đỡ 86,5 triệu đồng.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân; cấp huyện khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân.

Sự chung tay vì NNCĐDC của Huyện hội và các Hội cơ sở đã lan tỏa và khơi dậy tinh thần đạo lý, uống nước, nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, của cộng đồng đối với NNCĐDC. Hội huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang sẽ phát huy kết quả đã đạt được để làm tốt hơn nữa theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Phạm Đáng