Thứ tư, 19/06/2019 | 16:14

Quảng Yên - Quảng Ninh: Hơn 70 cán bộ hội huyện được tập huấn nghiệp vụ

Mới đây, Hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 72 cán bộ làm công tác hội cơ sở.

Nội dung lớp tập huấn gồm các chuyên đề: Chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2018-2023; Công tác xây dựng tổ chức Hội; Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng; Thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt đông và kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm.

Đây là đợt bồi dưỡng kiến thức cơ bản để cán bộ hội cơ sở về triển khai thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình.

Lương Liễm

Chủ tịch Hội TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh