Thứ tư, 26/06/2019 | 07:02

Thọ Xuân - Thanh Hóa: 40 chủ tịch hội chuyên trách dự tập huấn

Vừa qua, Huyện hội Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 40 cán bộ là chủ tịch chuyên trách Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bồi dưỡng cán bộ là một việc làm thường xuyên của các huyện hội trong đó có Thọ Xuân, Thanh Hóa

Nội dung tập huấn tập trung vào quán triệt Chỉ thị số: 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam; Bồi dưỡng về công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác Hội; công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; vận động xây dựng quỹ hội; chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân; công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thực hiện một số chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất.

Lớp tập huấn đã kịp thời thống nhất nội dung, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động, nhất là đối với cán bộ hội vừa được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần thực hiện tốt công tác hội trên địa bàn huyện./.

Lê Xuân Quế

Chánh VP Tỉnh hội Thanh Hóa

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.