Thứ hai, 30/03/2020 | 15:24

Tiền Giang: Hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ NNCĐDC trong năm 2019

Năm 2019, Hội NNCDDC tỉnh đã tổ chức hơn 1.386 cuộc tuyên truyền, với 37.012 lượt người tham dự về các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những NNCĐC; qua đó, nâng cao nhận thức cho mọi người về tác hại và ảnh hưởng của chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam.


Bà Dương Thị Lệ, Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Công tác tổ chức Hội được củng cố và kiện toàn. Hội cấp huyện và xã cơ bản được giữ vững và từng bước được nâng cao, với 157 Hội cơ sở, 11 Hội cấp huyện, phát triển thêm 77 Chi hội ấp và 536 hội viên, đạt tỷ lệ 134%. Hiện nay, tổng số NNCDDC toàn tỉnh là 10.872 người, có 10.258 người được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, đạt tỷ lệ 94,35%.

Hội đã vận động tiền, hiện vật giúp đỡ cho NNCDDC, như: xây dựng, sửa chữa được 50 căn nhà; hỗ trợ 36 xe lăn, xe lắc; trợ cấp thường xuyên cho 726 suất cho nạn nhân; trao tặng 39.648 suất quà; cho 35 hộ được vay vốn không tính lãi để sản xuất, với số tiền 350 triệu đồng... Tổng kinh phí hỗ trợ cho nạn nhân năm 2019 là 15,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 261,13% chỉ tiêu kế hoạch so với năm 2018, tăng hơn 1,3 tỷ đồng.


Các đơn vị cụm phía Đông ký giao ước thi đua.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Hội NNCDDC/dioxin tỉnh vinh dự được Hội NNCDDC/dioxin Việt Nam tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe tham luận về hoạt động Hội, ký giao ước thi đua giữa các Hội ở cụm phía Đông và phía Tây. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 03 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân; Tỉnh Hội tặng giấy khen cho 27 tập thể và 05 cá nhân.

Triều Khanh