Thứ sáu, 22/05/2020 | 13:56

Tỉnh hội Thái Nguyên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Ngày 20/5/2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội cho các cán bộ chủ trì Hội cấp cơ sở; Ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh Hội; Trưởng ban Kiểm tra Hội các huyện, thành phố, thị xã.

Nội dung tập huấn, tập trung hướng dẫn những vấn đề thiết thực về công tác xây dựng tổ chức Hội trong tình hình hiện nay; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động, xây dựng nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng dự toán ngân sách cho các hoạt động hằng năm của Hội. Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 28/KH-HDC ngày 12/5/2020 của Tỉnh hội về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp viết tin, bài phản ánh các hoạt động thường xuyên của Hội; các thể loại tin, bài hưởng ứng cuộc thi viết về đề tài “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2020 - 2021 do Trung ương Hội phát động./.

Đặng Duy Hằng

Văn phòng Tỉnh hội