Những nỗi đau da cam ở Lào Cai

Những nỗi đau da cam ở Lào Cai

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện còn rất nhiều NNCĐDC nặng, gia cảnh vô cùng đáng thương. Trong số đó có 5 gia đình đặc biệt khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Qua Tạp chí Da cam Việt Nam, rất mong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, kết nối yêu thương, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau da cam…