Bài dự thi: Người phụ nữ hết lòng vì công tác hội

Bài dự thi: Người phụ nữ hết lòng vì công tác hội

Gắn bó với công tác Hội NNCDĐC/dioxin quận Ba Đình, tp. Hà Nội từ những ngày đầu mới bắt đầu thành lập, bà Đinh Thị Giới, Phó Chủ tịch quận Hội (Nguyên là Chủ tịch quận Hội, nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã góp công lớn xây dựng viên gạch đầu tiên cho mái nhà chung. Đến nay, mái nhà Hội NNCĐDC/dioxin quận Ba Đình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của gần 400 nạn nhân.