Thứ ba, 19/05/2020 | 16:29

Đại đức Thích Quang Hùng cùng các phật tử tài trợ tại huyện Mỏ Cày Nam

Đại đức Thích Quang Hùng, trụ trì Chùa Pháp Tạng cùng các đại biểu tham gia động thổ.

Ngày 17/05/2020 Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, xã Đa Phước Hội cùng nhà tài trợ tiến hành Lễ khởi công xây dựng cầu, trong chương trình xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn. Trong đó xã Đa Phước Hội 5 cây cầu, xã Bình Khánh 5 cây cầu và 90 mét đường. Cầu do Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện vận động Đại đức Thích Quang Hùng, trụ trì Chùa Pháp Tạng, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cùng các phật tử tài trợ hơn 265 triệu đồng để mua vật tư xây dựng 10 cây cầu, công lao động do nhân dân đóng góp. Dự kiến cầu hoàn thành sau 03 tháng thi công.

Hoàng Võ

(Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam)