Những tiếng nói chân tình: “Tạp chí Da cam Việt Nam là cẩm nang của cán bộ hội ở cơ sở”

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Tạp chí Da cam Việt Nam đã được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao về hiệu quả hoạt động tuyên truyền, định hướng và phục vụ nghiên cứu, vận dụng của Hội. Vì thế, nhiều hội đã chủ động mua Tạp chí, phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền, hoạt động xây dựng hội. Để nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, ngày 4/9/2020, Trung ương Hội có Công văn số: 282/TWH-TCDCVN đề nghị Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đánh giá nhận xét ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí Da cam Việt Nam. Tạp chí trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số ý kiến của lãnh đạo các tỉnh, thành hội đánh giá về Tạp chí: