Khắc phục hậu quả chất độc da cam – hành trình không ngừng nghỉ

Vào những ngày đầu tháng 8/1961, quân đội Mỹ đã rải những lít chất diệt cỏ đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cuộc chiến tranh hoá học kéo dài 10 năm. Một cuộc chiến đã để lại hậu quả nặng nề cho con người và môi trường tại đất nước hình chữ S. Cuộc sống của người dân Việt Nam đã và đang thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ, nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang phải chịu đựng những mất mát, di chứng mà cuộc chiến tranh gây ra. Chính phủ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin…