Thứ ba, 15/10/2019 | 16:24

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" lần thứ I, năm 2019