Thứ sáu, 03/04/2020 | 11:21

VÌ SAO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CĐHH Ở LÀO CAI CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Hiện nay ở Lào Cai số người hoạt động kháng chiến trong vùng quân đội Mỹ rải CĐHH ở chiến trường miến Nam trong kháng chiến chống Mỹ phần lớn đã được hưởng chế độ trợ cấp trước ngày 01/9/2012, số còn lại rất ít người hưởng chế độ trợ cấp sau Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ nhưng họ lại được cấp giấy chứng nhận “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH”

Được cấp giấy chứng nhận “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH” là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Được cấp giấy chứng nhận “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH” không phải để cho ai đó vỗ ngực kể công, tự phụ mà là để được hưởng thụ một số những chính sách ưu tiên, ưu đãi của Đảng, Nhà nước giành cho.

Để đảm bảo quyền lợi cho NNCĐDC hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lào Cai đã có công văn gửi Sở LĐ-TBXH tỉnh Lào Cai đề nghị cấp giấy chứng nhận cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đã được hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012. Sở LĐ-TBXH tỉnh Lào Cai trả lời như sau: “Ngày 06/12/2018, Cục người có công có Công văn số 2947/NCC-CS2 trả lời: Tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Tuy nhiên, chưa quy định việc cấp giấy chứng nhận hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH được công nhận và hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012”

Theo suy nghĩ của chúng tôi thì đã là chế độ chính sách của Nhà nước thì phải là chung cho mọi công dân Việt Nam đều được hưởng thụ như nhau chứ sao lại có sự phân biệt trước sau như thế’

Có thể những nghị định, pháp lệnh và chính sách ra trước thời điểm của Nghị định 31 chưa đề cập đến vấn đề cấp giấy chứng nhận cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH mà Nghị định 31 mới bổ sung cho phù hợp, nên trong Nghị định 31 không nói người hưởng trước hoặc hưởng sau .

Để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người dù hưởng trợ cấp trước Nghị định 31 hoặc sau Nghị định 31, chúng tôi đề nghị Bộ LĐ-TBXH là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ hoạch định các chính sách, chế cho người có công, sớm báo cáo Chính phủ để giải quyết, tránh thiệt thòi cho người hưởng chế độ trước./.

Phạm Lương Bằng

Lào Cai

Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 cho các địa phương trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên các hoạt động của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội mặc dù đã được chuẩn bị công phu nhưng hầu hết đều phải tạm hoãn. Hiện nay, Đảng, Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế và trở lại trạng thái “bình thường mới” tại các địa phương từng bước khống chế được dịch bệnh, vì thế, các tỉnh, thành Hội chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.