Thứ năm, 08/04/2021 | 15:04

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Nguồn: VOV.VN