Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 2Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 4Linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng quàn tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 5Phó thủ tướng Phạm Bình Minh viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 6
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 7
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 8
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 9
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 10Dòng người đến viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 11
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ảnh 12 Nhiều đồng chí lãnh đạo Dảng, nhà Nước, các cán bộ lão thành và nhân dân chia buồn cùng gia đình - ẢNH: Hòa Hội