Thứ hai, 13/04/2020 | 17:45

Nam Định: Sau thanh tra của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), ban hành Kết luận số 344/KL–TTr về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Nam Định.

Lãnh đạo nghành TBXH tỉnh nhận thức và xác định công tác chính sách là vấn đề có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đây là vấn đề có tính chất nhất quán và xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của ngành. Vì công tác chính sách thực chất là công tác đối với con người, nhưng quan trọng hơn là chính sách đối với người có công với cách mạng, đây vừa thể hiện là đạo lý “uống nước nhớ nguồn’’ vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân dân trong tỉnh đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, là vấn đề có ý nghĩa cả về đạo lý và pháp lý.Với mục tiêu hướng đến là thấu tình đạt lý, đúng pháp luật, tạo được đồng thuận trong nhân dân, nhất là đối tượng chính sách.

Đồng chí Hoàng Đức Trọng – Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi làm việc với TWH về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Chính vì vậy, Sau khi nhận được Kết luận của Thanh tra Bộ, lãnh đạo ngành LĐTBXH tỉnh Nam Định nghiên cứu, quán triệt một cách nghiêm túc, nhận thấy Nội dung Kết luận cơ bản phản ánh đúng tình hình ở địa phương, cần rút kinh nghiệm một cách sâu sắc và có biện pháp để khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu thiếu sót mà Thanh tra Bộ đã chỉ ra. Đồng thời, báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung Kết luận, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh, ngành LĐTBXH đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện các bước theo đúng lộ trình một cách khẩn trương, thận trọng, khoa học, đồng thời chủ động rà soát, phân loại từng nội dung có liên quan đến các ngành như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, ngành Y tế, UBND các huyện thành phố, các tổ chức chính trị- xã hội và yêu cầu các ngành, các cấp theo chức năng, thẩm quyền, cần chủ động triễn khai thực hiện, làm cơ sở để thực hiện các nội dung Kết luận đúng pháp luật, không để sai sót, tránh thiệt thòi cho đối tượng. Theo đó ngành LĐTBXH được xác định là cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các ngành, tạo sự thống nhất, trước khi đưa ra phương án trong xử lý. Việc xử lý các nội dung được gắn liền trách nhiệm từng cơ quan, bộ phận và từng cá nhân, nên không để sai sót. Chính vì vậy, trong một thời gian ngắn tỉnh Nam Định đã cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung của Kết luận, tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội nhất là đối với người có công với cách mạng.

Cần nói thêm, trong sự nghiệp Giải phóng Dân tộc và Bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Nam Định đã có hàng vạn con em lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhiều người trở về quê hương lập nghiệp và sinh sống, trong số đó có hàng vạn người được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó trên 36.000 Liệt sỹ; trên 25.000 thương binh, 16.000 bệnh binh; 2.886 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 842 người hoạt động trước Cách mạng Tháng tám năm 1945; 1.572 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 16.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam… Hiện nay, tỉnh Nam Định hiện có trên 47.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước, với số tiền khoảng gần 88,5 tỷ đồng/tháng.

Là một tỉnh kinh tế còn nghèo, ngân sách hàng năm chưa tự cân đối, một phần còn được Chính phủ hỗ trợ, nhưng không vì thế mà Nam Định coi nhẹ việc thực hiện công tác chính sách. Nhiều năm qua, Nam Định luôn gắn mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội với việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Coi việc thực hiện chế độ chính sách với người có công với cách mạng vừa là mục tiêu vừa động lực của địa phương. Là trách nhiệm, lương tâm và đạo lý của ngành LĐTBXH tỉnh Nam Định. Vì thế, việc chi trả, thanh toán trợ cấp ưu đãi cho đối tượng trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, không để sai sót, các ngày lễ, tết lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cấp, các ngành tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà chu đáo, động viên kịp thời các đối tượng chính sách yên tâm, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong toàn tỉnh.

Ngoài các hoạt động tri ân của hệ thống chính trị trong tỉnh, một số Hội còn có nhiều sáng kiến giúp các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên làm giàu chính đáng, hòa nhập với cộng đồng như: xây tặng nhà tình nghĩa; hỗ trợ vốn tạo sinh kế; hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ học bổng cho con em đối tượng chính sách; tặng xe lăn… Do đó, nhiều đối tượng chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”, không ỉ nại nhà nước, vươn lên trong lao động sản xuất, không những đủ ăn, thoát nghèo, nhiều người trở nên giàu có, giúp đỡ đồng đội, tạo công ăn, việc làm cho nhiều người... trở thành tấm gương sáng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

Các tổ chức hội, trong đó có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trở thành chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, là thành viên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương, hội viên các hội luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua của địa phương phát động. Đặc biệt, gần đây khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị; Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch; Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chỉ thị và Ngành Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống và điều trị đại dịch,thì ngay lập tức Hội NNCĐDCC/dioxin tỉnh Nam Định đã chủ động chỉ đạo các cấp Hội, tuyên truyền, giá dục và động viên hội viên, gia đình các hội viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của nhành Y tế. Có thể khẳng định, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong họ luôn tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi, xứng đáng niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương./.

PV Lương Việt