Thứ ba, 19/05/2020 | 09:45

Tỉnh hội Cà Mau: Hỗ trợ vốn sản xuất nông nghiệp cho NNCĐDC

Thực hiện chương trình của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam về xây dựng các mô hình, sự kiện sản xuất kinh doanh giúp cho NNCĐDC gặp khó khăn vượt khó vươn lên.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Tỉnh hội (trái) trao vốn sản xuất nông nghiệp cho ông Phạm Văn Chư, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời

Tỉnh hội phối hợp với Hội huyện Trần Văn Thời và xã Khánh Bình Đông chọn ông Phạm Văn Chư, sinh năm 1952 là NNCĐDC, gia đình có 5 người, trong đó có 3 người là NNCĐDC đời sống gặp nhiều khó khăn. Đã cho ông Chư vay 15 triệu đồng của Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh để làm sinh kế sản xuất nông nghiệp, số vốn vay không tính lãi, thời hạn cho vay để sản xuất là 2 năm.

Việc giúp cho ông Chư có vốn sản xuất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình ông nâng cao chất lượng trong sản xuất để vươn lên thoát khỏi khó khăn.

Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Tỉnh