Những mốc son chói lọi trên chặng đường  90 năm quang vinh của Đảng

Những mốc son chói lọi trên chặng đường 90 năm quang vinh của Đảng

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Khắc phục hậu quả chất độc da cam – hành trình không ngừng nghỉ

Vào những ngày đầu tháng 8/1961, quân đội Mỹ đã rải những lít chất diệt cỏ đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cuộc chiến tranh hoá học kéo dài 10 năm. Một cuộc chiến đã để lại hậu quả nặng nề cho con người và môi trường tại đất nước hình chữ S. Cuộc sống của người dân Việt Nam đã và đang thay da đổi thịt từng ngày, từng giờ, nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang phải chịu đựng những mất mát, di chứng mà cuộc chiến tranh gây ra. Chính phủ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin…

Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư

Cổng TTĐT Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, ban hành ngày 1/11/2019, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật