Thứ sáu, 05/11/2021 | 10:07

Hội huyện Phú Tân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Hội và chăm lo giúp đỡ nạn nhân.

Hiện nay Hội có 902 hội viên, sinh hoạt 9/9 Hội cơ sở, 25 chi Hội (tăng so với năm 2020), cán bộ UVBCH, Ban Kiểm tra luôn được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao. Hội viên phấn khởi có ý thức xây dựng Hội vững mạnh. Các Hội được bố trí nơi làm việc, được cấp kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên trách 100% có phụ cấp.

Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, phù hợp với chức năng của Hội và điều kiện thực tế của địa phương. Hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn; các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các hoạt động của Hội.

Năm 2021, các cấp Hội trong huyện vận động nguồn lực được 2,09 tỷ đồng đạt 148% kế họach đã chăm lo giúp đỡ nạn nhân với kết quả thiết thực như: xây dựng 5 căn nhà, 3 cây cầu giao thông nông thôn, 1.760 suất quà các loại, gạo 16 tấn, xe lăn 35 chiếc... Ngoài ra, còn vận động nông sản thực phẩm gửi giúp vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trị giá 162 triệu đồng. Đóng góp phòng chống dịch covid-19 là 54 triệu đồng …. Huyện hội còn phối hợp các ngành đoàn thể tổ chức thăm viếng tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong đó có NNCĐDC, duy trì nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho 10 hộ nạn nhân.

Kết quả hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Phú Tân năm 2021 đã mang đến niềm vui phấn khởi cho NNCĐDC, vươn lên trong xây dựng Hội, chăm lo giúp đỡ nạn nhân, đồng thời đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau.

Một số hình ảnh hoạt động Hội

Ảnh: Gia đình có 3 nạn nhân là Trần Văn Thùng, con là Trần Thị Mịn và Trần Thị Mịch, khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Ảnh: Cầu Lung Môn, xã Phú Mỹ do Hội NNCĐDC/dioxin huyện Phú Tân đứng ra vận động xây dựng.