Thứ năm, 03/06/2021 | 07:55

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ môi trường quốc gia, là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành lập theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức và hoạt động theo Quyết số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

I. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước:

Thời gian vay: tối đa 10 năm.

Lãi suất vay năm 2021: 2,6%/năm và 3,6%/năm (Cố định trong suốt thời gian vay).

Thời gian ân hạn: tối đa 2 năm

Đối tượng cho vay: Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực sau:

1. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m³ nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị loại IV trở lên

2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề (bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung, hồ xử lý, hồ điều hòa…)

3. Thu gom , vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.

4. Xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại.

5. Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu công cộng.

6. Sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

7. Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại).

8. Quan trắc môi trường.

Ngoài các lĩnh vực ưu tiên cho vay nêu trên, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cũng cho vay vốn lãi suất ưu đãi đối với các lĩnh vực khác được quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

II. Về Hợp tác quốc tế:

Từ khi thành lập năm 2002, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hợp tác với nhiều nước và tổ chức quốc tế, thực hiện dự án cho vay ủy thác 20 triệu USD của Ngân hàng Thế giới. Thêm vào các đối tác truyền thống của Quỹ, năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển giao Văn phòng Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam (Văn phòng GEF) về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đây là một lợi thế rất lớn giúp VEPF nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2018-2022, Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam 18,01 triệu USD; ngoài số tiền cứng 18,01 triệu USD, Quỹ Môi trường toàn cầu cũng đã phê duyệt tài trợ không hoàn lại hơn 40 triệu USD cho các dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng liên hệ:

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà NXB Bản đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.62542736; 024.39429734; Fax: 024.39426329 Website:https://vepf.vn

Phòng chống đại dịch Covid-19: Phòng là cơ bản - chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên

Đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 được xem là cuộc chiến lâu dài, không thể khống chế tuyệt đối, vì vậy phải thích ứng và có cách làm phù hợp: phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài - chống là quan trọng, thường xuyên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ 5, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 13/7, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa IV. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên thường trực công tác tại Trung ương Hội và các tỉnh phía Bắc. Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên các Ủy viên Thường vụ tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.