Thứ bảy, 12/09/2020 | 16:41

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với một số sản phẩm Công ty Cổ phần Unit Share Quốc Tế

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 551/QĐ-ATTP ngày 09/9/2020 về việc Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 7 sản phẩm của Công ty Cổ phần Unit Share Quốc Tế.

Theo Quyết định số 551/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm thì Cục Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối 7 sản phẩm của Công ty Cổ phần Unit Share Quốc tế (địa chỉ, tầng 2, số 39 liền kề 1, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) gồm:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL VISION® - MAXIMUM SUPPORT IN NORMAL VISION số công bố 39/2020/ĐKSP cấp ngày 02/01/2020; sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL LADY®- ENHANCE HEALTH & BEAUTY số công bố 38/2020/ĐKSP cấp ngày 02/01/2020; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL JOINT® - SUPPORT JOINT & CARTILAGE HEALTH số công bố 4992/2020/ĐKSP ngày cấp 04/6/2020; sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL GINKO® - GREATER SUPPORT FOR YOUR MIND số công bố 5098/2020/ĐKSP ngày cấp 08/06/2020; sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL MERY® - NUTRIENTS FOR MUM AND BABY số công bố 5097/2020/ĐKSP ngày cấp 08/06/2020; sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL LIVER® - MAINTAIN HEALTHY LIVER FUNCTION số công bố 5867/2020/ĐKSP ngày cấp
22/06/2020; sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NOBEL HERO® - REPRODUCTION HEALTH FOR MEN số công bố 6879/2020/ĐKSP ngày cấp 26/7/2020.

 

Ngay sau khi ban hành Quyết định 551 nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đã đăng tải thông tin lên website của Cục để truyền tải thông tin tới người tiêu dùng.

PV