Thứ tư, 09/12/2020 | 10:14

Thông tư số 138 “Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 “Quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/12/2020 và thay thế Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thông tư số 138/2020/TT-BQP nêu rõ: công tác bảo đảm chế độ, định mức, tiêu chuẩn văn hóa, tinh thần phải được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, được quản lý chặt chẽ theo đúng chế độ quản lý tài sản, tài chính hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Việc bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho các đối tượng theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn trang bị, vật tư, sách, báo, tạp chí, hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ đội (thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đọc Tạp chí Da cam trong lúc giải lao

So với Thông tư 104, Thông tư 138 bao quát đầy đủ hơn đối tượng được bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần, bao gồm từ cấp trung đội và tương đương trở lên; thành phần bảo đảm đa dạng hơn; chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm phong phú hơn, phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân trong những năm tới. Một số điểm mới như: ngoài báo, tạp chí in, nhiều đơn vị được cấp máy tính để bàn cho bộ đội đọc báo điện tử; bộ đội không chỉ được bảo đảm 250 trang sách giấy, mà còn được bảo đảm 5.000 trang sách điện tử/người/năm; một số đối tượng đặc thù được cấp phát thêm đầu báo, tạp chí phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn... Bổ sung các thiết chế văn hóa cho phù hợp với nhu cầu hoạt động văn hóa tinh thần của bộ đội, bao gồm: nhà văn hóa; phòng Hồ Chí Minh; phòng sinh hoạt chung; thư viện, phòng đọc; nhà truyền thống, phòng truyền thống; bảo tàng; đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thông tư số 138/2020/TT-BQP cũng quy định: Tạp chí Da cam Việt Nam được cấp phát ở cấp: sư đoàn và tương đương; phòng, khoa, ban các học viện, nhà trường, bệnh viện, viện nghiên cứu; giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng viện nghiên cứu; phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc; thư viện của các đơn vị,…

Mạnh Dũng - Đình Trọng