Thứ sáu, 29/11/2019 | 15:14

Cao Bằng: Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Bảo Lạc và Nguyên Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TWH, ngày 22/02/2019 của Trung ương Hội NNCDDC/dioxin Việt Nam về việc kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 20/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc “Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng”, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã phối hợp với Hội NNCDDC/dioxin tỉnh Cao Bằng tiến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW tại huyện Bảo Lạc và Nguyên Bình trong 2 ngày 25 và 26/11/2019; đoàn kiểm tra do đồng chí Nông Đức Ngọc phó trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, ông Nông Đức Thắng Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin tỉnh làm phó đoàn, đoàn còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh hội, Trưởng phòng Người có công thuộc Sở lao động TBXH tỉnh.

Ngày 25/11/2019 đoàn làm việc với Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện và đại diện hội thị trấn Bảo Lạc. Ngày 26/11/2019 đoàn kiểm tra làm việc vói huyện uỷ Nguyên Bình và các thành phần liên quan. Tại các địa phương mà đoàn kiểm tra đến làm việc nhìn chung cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, tham mưu giúp việc đều có sự chuẩn bị về nội dung và cử các thành phần tham dự làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh chu đáo, đúng đủ nội dung và thành phần theo kế hoạch.

Qua kiểm tra đã giúp cho Đoàn kiểm tra của tỉnh nắm được thực trạng tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW tại các địa phương, đơn vị. Kết quả cụ thể như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Lạc có 16 đối tượng là người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học; 03 đối tượng là con đẻ của họ (gián tiếp); cấp cơ sở có 01 hội thị trấn; tổng số hội viên của huyện có 65 người; tổ chức tuyên truyền cho hơn 200 lượt hội viên CCB đã từng tham gia kháng chiến trong vùng quân đội Mỹ phun rải chất độc hoá học về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân; hỗ trợ làm nhà cho 11 nạn nhân với tổng số tiền là 260 triệu đồng; vận động gây quĩ được 188 triệu đồng; hằng năm tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân dịp ngày tết, lễ và ngày 10/8 được 136 xuất quà trị giá 43,2 triệu đồng; có 01 trường hợp cháu nạn nhân học giỏi được nhận học bổng “Hạt giống hy vọng” trong 3 năm học (từ năm học 2016-2019) với số tiền là 18 triệu đồng; tổ chức đưa 15 nạn nhân đi xông hơi giải độc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Trung ương hội.

Tại huyện Nguyên Bình hiện nay có 60 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ theo qui định (trong đó có 31 đối tượng trực tiếp và 29 gián tiếp; hàng năm cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị của huyện thường xuyên quan tâm, động viên; hàng năm đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho 31 gia đình các nạn nhân số tiền 124 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà cho 02 gia đình nạn nhân với số tiền 65 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm cho 02 trường hợp với số tiền 04 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của các đơn vị được kiểm tra; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cụ thể: cấp uỷ 02 đơn vị đã tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW đến các đơn vị trực thuộc, tuy nhiên Huyện uỷ Bảo Lạc chưa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; huyện uỷ Nguyên Bình đã triển khai và ban hành Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 24/12/2015 của Ban thường vụ huyện uỷ về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị sô 43-CT/TW nhưng việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch còn hạn chế; cấp uỷ và chính quyền huyện chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí và cơ chế để Hội NNCĐDC/dioxin huyện hoạt động, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình bị giải thể từ ngày 31/10/2018 đến nay; phát biểu đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền huyện đã nhất với ý kiến kết luận của đồng chí trưởng đoàn kiểm tra và sớm khắc phục những hạn chế, bất cận nêu trên./.

Nguyễn Thị Oanh

Phó Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin tỉnh Cao Bằng