Thứ hai, 23/03/2020 | 14:55

Hội NNCĐDC/dioxin TP Tuy Hòa: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Chủ tich Hội NNCĐDC/dioxin TP Tuy Hòa cho biết: thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố Tuy Hòa và Tỉnh hội giao, ngay từ đầu năm 2019 Thành hội đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Hội, củng cố kiện toàn nhân sự các cơ sở Hội đi vào hoạt động ổn định, chỉ đạo 15/16 cơ sở Hội tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và được UBND thành phố ra quyết định phê chuẩn Điều lệ với 87 đ/c tham gia Ban Chấp hành và 48 đ/c tham gia Ban Kiểm tra. Đến tháng 4/2019, Thành hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 27 đ/c so với nhiệm kỳ II 2013-2018 giảm 06 đ/c. Đến cuối năm 2019, toàn Hội hiện có 587 hội viên, so với cuối năm 2018 tăng 22 hội viên, trong đó có 01 hội viên danh dự là Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa.

Trong năm 2019, Thành hội đã rà soát các đối tượng bị nhiễm CĐHH nặng đề nghị cấp trên xét công nhận và giải quyết chế độ, kết quả TP Tuy Hòa có 2.263 đối tượng bị nhiễm CĐHH nặng, trong đó dân thường có 1.626 người; có 679 đối tượng nạn nhân là dân thường và con em dân thường đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định; Đối tượng là người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chính sách hàng tháng có 263 người, trong đó nam là 135 người và nữ là 128 người, con của người hoạt động kháng chiến là 33 em và người lớn là 230 người.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đại hội cấp thành phố, kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa Da cam Việt Nam (10/8/1961-18/8/2019), các đợt thiên tai bão lụt và hỗ trợ thăm viếng các nạn nhân điều trị bệnh hiểm nghèo… Thành Hội và các cơ sở Hội phường xã đã trực tiếp vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đồng hành giúp đỡ các NNCĐDC được 1.433 suất quà, với tổng số tiền 596,7 triệu đồng.

Trong năm 2019 vừa qua, qua kiểm tra hoạt động năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh hội đã đánh giá cao hoạt động của Thành hội về triển khai thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mới và huy động quỹ Hội ngày càng tăng, chăm lo đầy đủ cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân, thu chi quỹ Hội và quỹ hoạt động tiết kiệm đúng theo tài chính quy định, công tác ghi chép, lưu trữ hồ sơ, tài liệu rõ ràng và dễ truy cập.

Khó khăn hiện nay của Thành hội đó là việc thực hiện chế độ thù lao cho Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin các phường xã, đó là sau gần 01 năm Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính Phú Yên về kiểm tra việc thực hiện tài chính của TP Tuy Hòa đã đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa không được chi trả chế độ thù lao cho Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin các phường xã trong năm 2019, nên từ tháng 01/2019 đến nay TP Tuy Hòa không chi trả thù lao cho Chủ tịch Hội các phường xã, cũng như không quan tâm thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động, từ đó việc chỉ đạo của Thành hội có gặp khó khăn và các cơ sở Hội chỉ hoạt động cầm chừng.

Có thể khẳng định trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND, hướng dẫn của Tỉnh hội, tập thể Ban Chấp hành và Thường trực Thành hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối kết hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, động viên kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ chia sẻ tình thương, trách nhiệm đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong năm 2019, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và tổ chức thành công Đại hội cấp thành phố lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023.

Để Thành hội và các cơ sở Hội phường xã hoàn thành nhiệm vụ được UBND thành phố và Hội cấp trên giao, Thành hội kiến nghị tiếp tục chi trả thù lao cho Chủ tịch các phường xã và có văn bản công nhận Hội NNCĐDC/dioxin phường xã trên địa bàn TP Tuy Hòa là Hội đặc thù như các huyện thị xã khác trong toàn tỉnh, trong khi đó các xã phường thị tấn các huyện thị xã được thực hiện việc chi trả thù lao là 1,2 theo hệ số lương cơ bản, còn TP Tuy Hòa chi trả 0,3 hệ số lương mới bằng 1/4 của các huyện, thị xã khác nhưng vẫn bị cắt không cho chi trả; như vậy là không công bằng hợp lý. Thành hội Tuy Hòa đề nghị Tỉnh hội, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy Tuy Hòa khẩn trương có văn bản can thiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh thực hiện chi trả thù lao cho Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin các phường xã và hỗ trợ kinh phí hoạt động để các cơ sở Hội tiếp tục hoạt động tốt hơn trong những năm đến.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2020 Thành hôi và các cơ sở Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, giữ vững hoạt động Hội từ thành phố đến phường xã, phấn đấu kết nạp thêm 50 hội viên và thu hội phí đầy đủ; Tiếp tục tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng và chính quyền về thực hiện chính sách trả thù lao hàng tháng cho Chủ tịch Hội phường xã và hỗ trợ kinh phí để cho Hội hoạt động tốt hơn; Đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa và UBND các phường xã hỗ trợ kinh phí để triển khai công tác điều tra NNCĐDC các thế hệ và thống kê tổng hợp số nạn nhân bị phơi nhiễm CĐHH chưa được hưởng chế độ để đề nghị cấp trên xét giải quyết hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước.

Phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể tăng cường vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Tuy Hòa và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng quỹ Hội đạt trên 50 triệu đồng; Tổ chức thăm hỏi tặng quà các nạn nhân nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020); Kịp thời thăm hỏi phúng điếu chia buồn gia đình có NNCĐDC qua đời, quan tâm thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn, hỗ trợ về khám chữa bệnh cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các phường xã./.

Khánh Diêu