Thứ tư, 25/03/2020 | 15:02

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Ngày 25/3/2020, Khối thi đua các Tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng thời ký kết giao ước Phong trào thi đua năm 2020. Đến dự Hội nghị có Bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng thành phố, đại diện lãnh đạo Ban thi đua - khen thưởng thành phố, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 25 đơn vị thành viên của khối thi đua.

Quang cảnh hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khối

Năm 2019, 25 đơn vị thành viên của Khối đã nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của Khối và Thành phố. Thông qua các hình thức tuyên truyền, phát động thi đua, từng cơ quan, hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Văn học-nghệ thuật, Khoa học-kỹ thuật, đối ngoại nhân dân, tuyên truyền báo chí, tư vấn pháp luật, khuyến học khuyến tài, vận động viện trợ, chăm lo đời sống an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội,... Trong đó Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng là thành viên của khối đã tham gia tích cực các hoạt động chung của Khối, nhất là công tác vận động, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ NNCĐDC đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện vào mục tiêu chương trình an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho các đơn vị

Các thành viên của Khối đã tập trung thảo luận, nghiên cứu và đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, trong đó chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua và tổ chức tốt đại hội thi đua của từng đơn vị, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Hội nghị UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Trong đó Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện 25 thành viên trong Khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp Tp. Đà Nẵng đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Trà Thanh Lành

PCT Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng