Tạp chí Da cam Việt nam số 5/2020 có bài: “Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa sớm xem xét giải quyết chế độ NNCĐDC cho anh Lê Danh của tác giả Trung Hiếu. Sau khi bài báo đến tay bạn đọc, Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa đã liên lạc với ông Lê Huynh – Cha đẻ của anh Lê Danh để tìm hiểu kỹ và sâu hơn về các nội dung bài báo đã nêu.

Qua kiểm tra: Lý lịch quân nhân của ông Lê Huynh thuộc đơn vị Trung đoàn 572 Cục Hậu cần Đoàn 559 cấp tháng 11/1975 ghi rõ thời gian từ tháng 9/1968 đến tháng 3/1975, ông Huynh công tác và chiến đấu thuộc các đơn vị: Binh trạm 42, Binh trạm 31 thuộc Đoàn 559 địa bàn hoạt động ở Tây Thừa Thiên và Lào. Thường trực tỉnh Hội đã hướng dẫn ông Lê Huynh làm thủ tục đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa giải mã đơn vị ở chiến trường và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Chính sách Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) rất quan tâm, giúp đỡ. Sau khi giải mã, cơ quan chức năng đã xác nhận ông Huynh có thời gian công tác và chiến đấu ở Đoàn 559 trước năm 1975 tại địa bàn Mỹ rải chất độc hóa học.

Ngày 12/6/2020, Thường trực tỉnh Hội đã mời ông Huynh đến Văn phòng tỉnh Hội kiểm tra lại các giấy tờ có liên quan đến chiến trường như: XYZ, giấy chứng nhận đeo Huân chương Chiến sỹ giải phóng (hạng 2, hạng 3); đặc biệt là văn bản giải mã đơn vị ở chiến trường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác nhận. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Hội Thanh Hóa đã cùng ông Huynh trực tiếp làm việc với Sở LĐTB&XH. Qua kiểm tra các giấy tờ có liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành, Sở LĐTB&XH đã có Quyết định khôi phục lại chế độ NNCĐDC đối với anh Lê Danh, thời gian hưởng từ khi có quyết định tạm dừng (11/2019). Đồng thời, Sở LĐTB&XH tỉnh hướng dẫn ông Huynh tiếp tục làm hồ sơ đề nghị anh Danh được đi giám định bệnh tật (Vì anh Danh do di chứng của chất độc da cam khi sinh ra đã không có bàn tay trái, sa sút trí tuệ, mất khả năng tự phục vụ).

Chính quyền địa phương, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa và gia đình xin trân trọng cảm ơn Tạp chí Da cam Việt Nam đã quan tâm tìm hiểu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Phạm Quang Thư – Phó Chủ tịch

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa