Gia Lai phối hợp công tác với tỉnh đoàn thanh niên

09:03 | 10/04/2019 Print
Tỉnh hội Gia Lai vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2019-2024) với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

Theo đó, hai cơ quan phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng; phối hợp tổ chức các hoạt động trợ giúp nạn nhân vào dịp lễ, tết, ngày thành lập đoàn 26/3 và ngày “vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8 hàng năm. Phối hợp trao đổi thông tin, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh niên và hội viên; phối hợp chỉ đạo Đoàn TN và Hội các cấp trong các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ nạn nhân CĐDC; phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học…

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, mỗi cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình này.

Hồng Mẫn

Tỉnh hội Gia Lai