Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Công văn số 2343, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về “khảo sát nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Thông qua khảo sát, nắm số lượng, tình trạng bệnh tật, mức độ bệnh tật, tình hình đời sống kinh tế, phân loại hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, các nhu cầu bức xúc cần trợ giúp; Phát hiện và nắm danh sách đối tượng cán bộ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được hưởng chính sách từng bước tham mưu, tư vấn, hỗ trợ điều kiện về hồ sơ thủ tục để họ được hưởng chính sách của nhà nước.

Sáng 15/4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tổ chức tập huấn khảo sát nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và trợ giúp pháp lý năm 2022. Tham dự tập huấn có 85 đại biểu. Lớp tập huấn đã được chuyên gia giới thiệu chi tiết về đối tượng khảo sát và phương pháp khảo sát.

Việc khảo sát bắt đầu từ ngày 23/4 - 23/5/2022.

Nguồn báo Bạc Liêu