Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện tại có 18 xã, 17 xã đã thành lập Hội NNCĐDC/dioxin. Hội ở các xã là nơi tập hợp những người đã từng thế chấp cả tuổi thanh xuân, đương đầu với cuộc chiến tranh tàn khốc vì độc lập tự do của Tổ quốc, dù hiện nay mang trong người bao thứ bệnh hiểm nghèo do di chứng chất độc da cam, nhưng vẫn vẹn nguyên lời thề yêu nước từ thủa tóc còn xanh. Hội là người đại diện hợp pháp cho quyền lợi của NNCĐDC trên địa bàn, Hội là nơi chia sẻ vui buồn, ngôi nhà ấm a-scủa nạn nhân.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (sửa đổi bổ sung một số qui định về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố), vì vậy từ tháng 01 năm 2020, trong huyện Quảng Trạch, đa số Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã không được bố trí chuyên trách, đồng nghĩa với Hội NNCĐDC/dioxin cấp xã, không còn chức danh Chủ tịch, mọi phụ cấp thù lao cũng bị ngừng.

Thời gian qua, tại Quảng Trạch, 17 Hội cấp xã đã được ghép vào các hội, như Hội Thanh niên xung phong, Người cao tuổi, hoặc do Ban chỉ huy Quân sự xã điều hành... Trước thực trạng ghép - nhập theo tình trạng “trăm hoa đua nở”, Thường trực Huyện hội đã kiến nghị với lãnh đạo các xã trong huyện: Cần kiên quyết thực hiện chủ trương sáp nhập theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nhưng Hội NNCĐDC/dioxin khi sáp nhập, hợp nhất phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 45/2010-NĐ-CP, ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin quy định. Vì vậy khi sáp nhập hay hợp nhất, giữa các hội phải có sự tương đồng với nhau về đối tượng hội viên, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua Tạp chí Da cam Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình kính đề nghị lãnh đạo Trung ương Hội có chính kiến về thực trạng “ghép - nhập” của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã của huyện Quảng Trạch hiện nay. Kính mong Trung ương Hội báo cáo thực trạng này tới tổ chức Đảng theo phân cấp, kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành có liên quan, sớm có chỉ đạo thống nhất quy trình, mô hình sáp nhập Hội ở cấp cơ sở./.

Mai Văn Thú

Chủ tịch Hội huyện Quảng Trạch