Thứ tư, 08/07/2020 | 15:59

Tỉnh Bắc Giang ra chỉ thị về hỗ trợ gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quý I năm 2020, thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp của tỉnh Bắc Giang tiến hành rà soát, nắm thông tin, hoàn cảnh của các hộ gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tổng hợp báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch giúp đỡ hỗ trợ.

Sau hơn 1 tháng tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt thông tin, Tỉnh hội đã tổng hợp đầy đủ thông tin của 130 hộ NNCĐDC có hoàn cảnh ĐBKK cần giúp đỡ và báo cáo kết quả, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành văn bản Số 2040 “V/v quan tâm hỗ trợ gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh ĐBKK”, chỉ đạo 10/10 huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện:

Một là: rà soát hoàn cảnh cụ thể, nhu cầu cần trợ giúp của 130 hộ gia đình NNCĐDC do Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đề xuất năm 2020, xây dựng kế hoạch hỗ trợ với từng hoàn cảnh cụ thể, xong trước 30/6/2020.

Hai là: Chỉ đạo xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; tổ chức vận động, quyên góp các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; phân công các cơ quan, đơn vị ủng hộ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để giúp các gia đình NNCĐDC giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (gửi Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tổng hợp chung) về kế hoạch hỗ trợ trước ngày 10/7/2020; tình hình, tiến độ, kết quả hỗ trợ xong trước ngày 30/10/2020.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, NNCĐDC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hy vọng trong thời gian tới sớm nhận được sự hỗ trợ để có điều kiện khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng./.

Ma Thị Thìn Nga – PCT Hội tỉnh Bắc Giang