Thứ tư, 14/07/2021 | 09:44

Vì sao nhiều trường hợp ở Lào Cai chưa được cấp chứng nhận “người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH”?

Hiện nay ở tỉnh Lào Cai, số người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ rải chất độc hóa học ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ phần lớn đã được hưởng chế độ trợ cấp trước ngày 1/9/2012; số còn lại rất ít người hưởng chế độ trợ cấp sau Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ nhưng họ lại được cấp giấy chứng nhận “người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lào Cai tặng quà cho nạn nhân

Được cấp giấy chứng nhận “người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Được cấp giấy chứng nhận “người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” không phải để cho ai đó vỗ ngực kể công, tự phụ, mà là để được hưởng thụ một số những chính sách ưu tiên ưu đãi của Đảng, Nhà nước mà họ xứng đang được hưởng.
Để đảm bảo quyền lợi cho các hội viên da cam hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012, Thành hội Lào Cai đã có công văn gửi Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai đề nghị cấp giấy chứng nhận cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đã được hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012. Sở LĐ-TBXH tỉnh Lào Cai trả lời như sau: “Ngày 6/12/2018, Cục người có công, Bộ Lao động - TBXH có công văn số 2947/NCC-CS2 trả lời: Tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tuy nhiên chưa quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và hưởng chế độ trước ngày 1/9/2012”.
Theo suy nghĩ của chúng tôi, đã là chế độ chính sách của Nhà nước thì phải là chung cho mọi công dân Việt Nam đều được hưởng thụ như nhau chứ sao lại có sự phân biệt trước sau như thế?
Có thể những nghị định, pháp lệnh và chính sách ra trước thời điểm của Nghị định 31 chưa đề cập đến vấn đề cấp giấy chứng nhận cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà Nghị định 31 mới bổ sung cho phù hợp, nên trong Nghị định 31 không nói người hưởng trước hoặc hưởng sau.
Để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người dù hưởng trợ cấp trước hoặc sau Nghị định 31, chúng tôi đề nghị Bộ Lao động - TBXH là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ hoạch định các chính sách, chế độ cho người có công, sớm báo cáo Chính phủ để giải quyết, tránh thiệt thòi cho người hưởng chế độ trước.
Phạm Lương Bằng
Thành hội TP Lào Cai