Thứ sáu, 14/05/2021 | 08:51

Kỳ III: Tham nhũng – nhìn từ góc độ nạn nhân chất độc da cam “giả”

Kỳ III

Một số giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về người có công với cách mạng; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu trong Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”; Chỉ thị số 43- CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thanh tra đối tượng là người có công nói chung và nạn nhân chất độc da cam nói riêng; nhất là những trường hợp có đơn thư tố cáo của nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục chuyên sâu, phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ: với thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam,… thì cùng với tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cần tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách, chế độ người có công với cách mạng. Qua đó, làm cho mỗi người hiểu rõ các quy định về pháp luật liên quan, để họ hiểu rõ hậu quả các hành vi gian dối, thấy rõ việc khai man, làm giả hồ sơ là hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tài sản của nhà nước như Pháp lệnh về Người có công với cách mạng đã chỉ ra: “Với hành vi làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản nhà nước sẽ bị xử theo Luật hình sự, tùy theo mức độ vi phạm”.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp pháp luật liên quan.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người có công với cách mạng. Tuy nhiên, do một số văn bản chưa thống nhất nên khi đi vào thực tiễn có những bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị ảnh hưởng chất độc hóa học” như Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” đã yêu cầu.

Gia đình anh Phạm Văn Bưởi ở xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có 3 con bị nhiễm chất độc da cam.

3. Nâng cao trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Vì thế, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, có trình độ hiểu biết sâu sắc về pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Mặt khác, cần có chế tài xử lý nghiêm minh những trường hợp thoái hóa biến chất, thiếu trách nhiệm, cố tình vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thẩm định, rà soát hồ sơ người có công với cách mạng cần nhận thức và hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ, những điều được phép hoặc không được phép làm. Việc rà soát hồ sơ phải bảo đảm vừa hướng dẫn đối tượng, tạo điều kiện để họ hoàn thành các thủ tục, nhưng phải giữ đúng nguyên tắc, không để “lọt” hồ sơ khai man, không đủ tiêu chuẩn.

Hiện nay, ở cấp xã thường chỉ có một cán bộ đảm nhiệm công tác văn hóa, lao động, thương binh và xã hội, thậm chí có nơi còn kiêm nhiệm cả xã đội phó... Vì vậy, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác lao động - thương binh và xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp cần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan Quân sự các tỉnh cần nâng cao chất lượng lưu trữ, thống kê, bảo đảm tính chính xác, trung thực của các của loại giấy tờ, tài liệu liên quan, như: Quyết định phục viên, Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng, giấy X, Y, Z xác nhận chiến đấu tại chiến trường miền Nam, giấy tờ điều trị, chuyển viện... của quân nhân các thời kỳ. Các cơ sở y tế cần coi trọng giáo dục y đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng, bảo đảm khám, điều trị và cấp bệnh án khách quan, đúng quy định của Luật Khám chữa bệnh; tránh tình trạng không nằm viện nhưng vẫn được cấp bệnh án để lập hồ sơ như hiện tượng đã xảy ra ở một số địa phương. Đặc biệt, Hội đồng Giám định y khoa phải thực hiện đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, khách quan, trung thực.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy cơ chế dân chủ cơ sở và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch.

Xuất phát từ thực tế còn không ít trường hợp nạn nhân “giả’ ở các địa phương, nhất là các trường hợp không nằm trong quy định của Nghị định số 54/2006/NÐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ: “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng mà Quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học, bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hóa học”. Vì vậy, cần tiếp tục thẩm định, thanh tra. Quá trình tổ chức thực hiện, cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, người dân và báo chí; có cơ chế khuyến khích, ủng hộ và bảo vệ những người phát hiện đối tượng gian dối, làm giả hồ sơ để trục lợi chế độ ưu đãi của Nhà nước. Thực tế cũng cho thấy, nhân dân trên địa bàn cùng sinh sống với đối tượng, biết rất rõ những trường hợp nạn nhân chất độc da cam “giả”. Vì vậy, cơ quan chức năng các cấp cần phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân; quan tâm giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của người dân, điều tra công khai, minh bạch các trường hợp nghi vấn. Qua đó phát hiện các trường hợp gian dối, khai man hồ sơ.

5. Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Quan điểm của Đảng ta là: chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói chung và đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nói riêng phải thực hiện đúng người, đúng chế độ, bảo đảm công bằng xã hội. Vì vậy, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi chính sách theo quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để phát sinh các điểm tụ tập đông người. Tập trung điều tra, xử lý hình sự một số vụ trọng điểm, xác định rõ đối tượng liên quan, tích cực thu hồi số tiền hưởng sai quy định… nhằm răn đe, ngăn chặn các trường hợp cố tình làm giả hồ sơ để trục lợi chế độ, chính sách của Nhà nước.

* *

*

Chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta; là sự tri ân đối với những người hoạt động kháng chiến, giúp họ phần nào vơi bớt những khó khăn, vất vả, bệnh tật trong cuộc sống. Tuy nhiên, để các chế độ, chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi phải phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thực tế hiện nay, vẫn còn không ít trường hợp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị bệnh, tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học thật, nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách do mất hồ sơ gốc và một số giấy tờ liên quan; điều đó rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam. Ngược lại, cần đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp giả mạo hồ sơ để trục lợi chế độ, chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng: xây dựng xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.