Thứ ba, 26/11/2019 | 14:24

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng: tổ chức tập huấn cho cán bộ hội các cấp

Ngày 19/11, tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môt trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên NNCĐDC/dioxin,. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Phong, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bà Trương Thị Út Ngọc, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường/Sở TN và MT), ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng 150 cán bộ ở các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Nội dung tập huấn được tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với NNCĐDC và các chương trình của Hội, đoàn thể đối với việc hỗ trợ hội viên thoát nghèo theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tuyên truyền về thảm họa da cam do Mỹ gây ra ở Việt Nam

Các cán bộ đã hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn từ 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc trăng, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hướng dẫn công tác xây dựng củng cố Hội vững mạnh, nắm chắc tình hình nạn nhân và thực hiện chính sách đối với nạn nhân; công tác vận động các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài ủng hộ giúp đỡ nạn nhân, công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng, công tác giám sát, kiểm tra, về trợ giúp cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Chiến - Phó trưởng Phòng Người có công (Sở LĐTB và XH) phổ biến, giải đáp thắc mắc chính sách đối với người có công

Bà Nguyễn Bình Duyên - Phó trưởng Phòng bảo trợ xã hội (Sở LĐTB và XH) phổ biến chính sách Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật.

Lớp tập huấn đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc về chế độ đổi thủ tục, chế độ đối với NNCĐDC, người khuyết tật…cán bộ Hội cho đây là nội dung thiết thực giúp các cấp làm tốt công tác xây dựng Hội vững mạnh và vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân. Các cán bộ cho đây là nội dung thiết thực, giúp các cấp hội thực hiện tốt công tác hướng dẫn giải quyết thủ tục, hưởng chế độ chính sách theo quy định, hỗ trợ pháp lý cho hội viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về chính sách chăm lo, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với NNCĐDC và người khuyết tật./.

Thanh Thoảng