Thứ hai, 13/09/2021 | 16:05

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình: Tập trung giải quyết chính sách và chăm lo cho nạn nhân

Thời gian qua, tỉnh Thái bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện kết luận 44/KL- TTr ngày 2/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội “V/v thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình”. Thực hiện quyết định thanh tra nhiều cựu chiến binh người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị dừng hoặc cắt chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học đã không đồng tình với kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tiếp tục gửi nhiều đơn thư kiến nghi, khiếu nại lên các cấp, các ngành từ tỉnh đến Trung ương, thậm chí có cả việc tập trung khiếu kiện đông người tại trụ sở tiếp công dân và cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình. Chủ động lường đón xử lý các vấn đề rà soát đối tượng hưởng chính sách Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, phương án thực hiện trong thời gian tới. Kết luận số 03 – KL/TU ngày 01/12/2000 của Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình đã có những đánh giá cụ thể chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách Người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh song song với thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã thẳng thắn cho rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện chính sách còn chủ quan, chưa sâu sát, quyết liệt. Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở chưa thực sự vào cuộc và chưa phối hợp đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách còn buông lỏng, chưa hiệu quả. Quá trình thực hiện chính sách Người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh có nhiều bất cập, hạn chế. Thực hiện chuyển đổi đối tượng hưởng chính sách Người bị nhiễm chất độc hóa học từ đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ( Quyết định số 26/2000/QĐ - TTg và Quyết định số 120/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ) sang đối tượng người có công với cách mạng theo ( Nghị định số 54/2006/NĐ - CP của Chính phủ ) nhưng không kịp thời rà soát, bổ sung tài liệu trong hồ sơ của các đối tượng hưởng chính sách theo quy định. Sớm ban hành danh mục bệnh, đị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học làm cơ sở để lập hồ sơ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ y tế ( Hướng dẫn số 06/HD - SYT, ngày 8/3/2007 của Sở y tế Thái Bình xác định 125 loại bệnh, dị dạng , dị tật) nhưng không kịp thời điều chỉnh theo quy định mới ( Quyết định số 09/2008/QĐ - BYT, ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế chỉ quy định 17 loại bệnh dị dạng, dị tật). Việc thực hiện kiến nghị của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội tại kết luận Thanh tra số 44/KL - TTr , ngày 2/5/2015 và kết luận số 482/KL - TTr ngày 29/11/2017 chưa nghiêm, thiếu kiên quyết để kéo dài qua nhiều năm. Chậm thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, thực chứng về tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ làm điều kiện để giải quyết chế độ với người bị nhiễm chất độc hóa học. Cả khi đã có kết quả rà soát, ngành chức năng không giải quyết dứt điểm, để nhiều trường hợp tiếp tục hưởng chính sách trong khi hồ sơ không đảm bảo về giấy tờ chứng minh hoặc không còn đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định mới. Cũng không ít các trường hợp Người bị nhiễm chất độc hóa học thiếu, không hợp tác trong rà soát thực chứng, giám định y khoa để hoàn thiện hồ sơ, không chấp nhận việc bị dừng hưởng chế độ chính sách, tham gia khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự ổn định chính trị - xã hội của tỉnh. Một số cán bộ lợi dụng chính sách để trục lợi, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc điều tra, truy tố, xét xử.

Tặng quà cho NNCĐDC tại huyện Vũ Thư (Ảnh: Báo Thái Bình)

Tập trung ổn định tổ chức, tiếp tục tạo nguồn lực chăm sóc hội viên

Đến nay tỉnh Thái Bình đã có gần 20 cán bộ hội cấp cơ sở và trên nghìn hội viên bỏ khỏi Hội NNCĐDC/dioxin, dẫn tới tình trạng một số tổ chức hội cơ sở không ổn định và đang còn tiềm ẩn kiến nghị, khiếu nại kéo dài nếu không tập trung giải quyết dứt điểm. Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể tổ chức đợt sinh hoạt chính trị xác định rõ trách nhiệm, giải quyết dứt điểm, bất cập trong thực hiện chính sách với người bị nhiễm chất độc hóa học, tập trung về cơ sở tuyên truyền, vận động, thuyết phục những người thuộc diện phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ, các trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ phải dừng hưởng chính sách theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn người hoạt động kháng chiến đã nhận thông báo dừng hưởng chế độ bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tổ chức giám định cụ thể làm cơ sở giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật. Bám sát chỉ đạo của Thường vụ tỉnh ủy Thái Bình,Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo cấp hội cơ sở ổn định tổ chức gắn với các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam ( 10/8/1961 - 10/8/2021 ). Tổ chức vận động nguồn lực tặng quà nạn nhân và ủng hộ quỹ Hội NNCĐDC/dioxin. Việc vận động quỹ được triển khai ở cả ba cấp hội tỉnh, huyện và xã phường, thị trấn. Đến ngày 10/8/2021 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã được UBND tỉnh, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam các tập thể và cá nhân ủng hộ quỹ và tặng quà với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Thái bình, huyện Đông Hưng, huyện Vũ Thư là những đơn vị làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ nạn nhân da cam và yếu nhất là Hội NNCĐDC/dioxin huyện Kiến Xương chỉ vận động được 1,4 triệu đồng. Hội NNCĐDC/dioxin Thái Bình cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở hướng dẫn các huyện hội và hội cơ sở tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương, kết hợp với tổ chức trao quà cho nạn nhân khó khăn trên tinh thần: Đúng đối tượng, Đủ tiêu chuẩn, Đến tận tay. Dù đang gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định tư tưởng của một bộ phận hội viên cơ sở do bị dừng cắt chế độ sau thanh tra, công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 nhưng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và hưởng ứng “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam”10/8 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã vận dụng và thực hiện rất tốt. Các hoạt động kỷ niệm thiết thực, không phô trương hình thức mà tập trung chăm lo cho nạn nhân da cam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội với nạn nhân da cam và cũng là nâng cao ý thức trách nhiệm của Hội NNCĐDC đối với xã hội.

CTV : Nguyễn Công Liêm

Tỉnh hội Thái Bình ( 0912135357 )