Thứ ba, 28/04/2020 | 14:16

Nam Định: Triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 144/UBND-VP7 về việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Tư tưởng chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định là: đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Thực hiện Công văn số 144/UBND-VP7 của UBND tỉnh, Sở LĐTB và XH tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn yêu cầu phòng LĐTB và XH các huyện, thành phố tham mưu với UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện rà soát, thống kê các diện đối tượng; đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, phối hợp chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện rà soát, xác định và lập danh sách số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và lao động bị mất, thiếu việc làm.

Ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh Nam Định cho biết: với tinh thần khẩn trương, chính xác, kịp thời giúp người dân gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống, đến ngày 20/4/2020 qua rà soát, bước đầu, Sở LĐTB và XH đã tổng hợp 3 nhóm đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ kịp thời là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người nghèo, cận nghèo; đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, với tổng số là 276.674 người (trong đó 46.093 đối tượng là người có công với cách mạng; 79.925 đối tượng bảo trợ xã hội; 150.656 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo). Với nhu cầu kinh phí thực hiện là 302 tỷ 019 triệu đồng. Đối với các nhóm còn lại, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các khu công nghiệp khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng đảm bảo không bỏ sót, nhưng không được chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Để bảo đảm tốt những yêu cầu trên, đòi hỏi phòng LĐTB và XH các huyện, thành phố phải chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể chặt chẽ, UBND các xã, phường, thị trấn. Theo ông Trọng, gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của CP là chưa từng có tiền lệ, vì vậy khó tránh khỏi những khó khăn vướng mắc, nhưng quan điểm của Sở LĐTB và XH tỉnh Nam Định là phải đưa gói hỗ trợ của Chính phủ đến trực tiếp người thụ hưởng, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và kiên quyết không để phát sinh đơn thư khiếu nại.

Theo báo cáo của phòng LĐTB và XH huyện Nam Trực, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện được các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã đồng lòng vào cuộc với tinh thần chủ động, tích cực, đặc biệt là người dân rất phấn khởi, hợp tác. Qua rà soát, toàn huyện có 4.072 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân; 23.108 người trong diện hộ nghèo, cận nghèo và 8.900 đối tượng bảo trợ xã hội. Trong quá trình rà soát, các xã đều tổ chức chặt chẽ có sự tham gia của đại diện các tổ chức, đoàn thể, như MTTQ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, danh sách các đối tượng được thụ hưởng, nhất là đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, được công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã. Đây là giải pháp vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo an ninh - trật tự xã hội tại địa phương, đúng với tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Về đối tượng lao động tự do, lao động mất việc, thiếu việc làm trên địa bàn huyện có khá nhiều, tuy nhiên để bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, phòng LĐTB và XH tiếp tục chỉ đạo rà soát một cách chặt chẽ, đúng quy định với tinh thần khẩn trương, chính xác nhất.

Bà Đoàn Thị Bông, 65 tuổi, xóm 3, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực là hộ nghèo, phấn khởi, nói: biết ơn Đảng, Chính phủ, chính quyền tỉnh, huyện nhiều lắm, đã lo cho người dân tránh được dịch bệnh lại lo cho người nghèo không bị thiếu ăn, thiếu mặc, có sức lực để vượt qua khó khăn ổn định đời sống”. Niềm vui của bà Bông cũng là niềm vui chung của 92 hộ nghèo ở xã Đồng Sơn. Chị Vũ Thị Thắm, công chức xã Đồng Sơn chia sẻ: việc rà soát 3 nhóm đối tượng: hộ nghèo, cận nghèo; bảo trợ xã hội; người có công, không khó khăn lắm, nhưng với một số trường hợp một người cùng nằm trong diện hỗ trợ của 2 hoặc 3 nhóm. Như đối tượng vừa là NNCĐDC (nhóm người có công với cách mạng) và là khẩu trong hộ nghèo hoặc cận nghèo. Thậm chí có đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ của cả 3 nhóm. Với những trường hợp như vậy, cán bộ trong tổ rà soát phải tư vấn, giải thích cho đối tượng hiểu về quy định của Nghị quyết 42 CP, từ đó hướng cho họ tự nhận nhóm đối tượng hỗ trợ cao nhất, như trường hợp ông Nguyễn Văn Chanh, xóm 8, ông Chanh là NNCĐDC vừa là khẩu hộ cận nghèo, được tư vấn, ông Chanh đã nhận mức hỗ trợ nhóm người có công.

Cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin huyện Giao Thủy tư vấn cho hội viên là NNCĐDC và hộ nghèo.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, tích cực của ngành LĐTB và XH, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tin rằng các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân người có công; những người trong diện hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ từ gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/CP của Chính phủ, góp phần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hồng Bài