Thứ sáu, 13/11/2020 | 15:56

Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính không có biện pháp “ngưng cung cấp điện, nước” như dự thảo ban đầu.

Chiều nay (13/11) Quốc hội đã biểu quyết về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước” trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 42/142 điều của Luật XLVPHC; sửa kỹ thuật 13/142 điều của Luật XLVPHC; bổ sung mới 3 điều; bãi bỏ 2 điều: 1 điều của Luật XLVPC và 1 điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12); sửa đổi, bổ sung 1 điều của Luật thanh tra số 56/2010/QH12.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Với 446/453 đại biểu tán thành, chiếm 92,53%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 86 của Luật XLVPHC), hiện còn nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

“Ý kiến thứ nhất đề nghị tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước…Ý kiến thứ hai cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấm dứt hành vi vi phạm” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”.

Kết quả, có 390 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 80,91% tổng số Đại biểu Quốc hội) về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”. Như vậy, Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính không có biện pháp “ngưng cung cấp điện, nước” như dự thảo ban đầu./.

Nguồn: VOV.VN

XỨNG TẦM “BINH CHỦNG ĐẶC BIỆT”

Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hằng năm (21-6), các cơ quan báo chí và những người làm báo nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong đó, có lẽ lời chúc “xứng tầm chiến sĩ cầm bút và binh chủng đặc biệt” khiến các nhà báo vừa vinh dự, tự hào, vừa nhận rõ trách nhiệm lớn lao nhưng cũng nhiều băn khoăn, trăn trở nhất.

Nhìn lại kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 43 ở Hậu Giang

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 06 năm qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.