Thứ sáu, 30/04/2021 | 10:29

Tập huấn Pháp lệnh sửa đổi về ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 27/4/2021, tại Hội trường các Hội đặc thù huyện Cần Giuộc, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An phối hợp sở LĐ-TB&XH Long An tổ chức tập huấn Pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng cho cán bộ chủ chốt Hội 5 địa phương: Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức, Tân Trụ và thành phố Tân An. Ông Phạm Ngọc Tảo, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH Long An báo cáo truyền đạt những nội dung mới trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, được sửa đổi bổ xung năm 2020


Ông Phạm Ngọc Tảo - PGĐ sở LĐTBXH Long An thông tin nội dung mới PL năm 2020

Pháp lệnh Số 02/2020/UBTVQH14 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) ban hành ngày 09-12-2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2021. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, được sửa đổi bổ xung năm 2020 nhiều điểm mới so với Pháp lệnh năm 2005, bổ sung năm 2012, mục đích hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng đối tượng người được hưởng ưu đãi.

Pháp lệnh ưu đãi người có công bổ sung, sửa đổi năm 2020 gồm 7 chương và 58 điều, trong đó bổ sung 2 chương“Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ” và “Nguồn lực thực hiện” và 10 điều mới; sửa đổi 41 điều.

Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 3 ghi rõ những đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng (CM) bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ; Tại Khoản 10, Điều 16 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động CM mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và bảo hiểm y tế...Mở rộng đối tượng người bị địch bắt tù, đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975.

Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 cũng nêu cụ thể các nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với CM gồm: Ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, biếu, tặng cho, ủng hộ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc các nguồn lực hợp pháp khác.

Dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng 3 Nghị định của Chính phủ, quy định chi tiết và 3 Thông tư hướng dẫn hướng dẫn thi hành do Bộ LĐTBXH đề xuất ban hành có hiệu lực.

Tin, ảnh: Quang Rại (Long An)