Thứ sáu, 12/06/2020 | 07:28

Suy ngẫm về thủ tục lập hồ sơ giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hàng triệu người hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Tổ quốc, cho nhân dân. Quá trình hoạt động kháng chiến, nhiều người bị nhiễm CĐHH do Mỹ phun rải, mang những bệnh hiểm nghèo, đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần.
Đảng, Nhà nước ta đã ban hành các chủ trương, chính sách, chế độ “chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC” được nhân dân đồng tình hưởng ứng và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm CĐHH.
Nhưng từ khi thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc “Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”, thì đa số người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH không lập được hồ sơ, do vướng mắc ở điểm a, mục 1 của Điều 5 Thông tư số: 16/2014/TT-BLĐTBXH với quy định “Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch công an nhân dân, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000”.
Suy ngẫm thì thấy, quy định nói trên đã khiến cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có các giấy tờ giá trị pháp lý được lập sau ngày 01 tháng 01 năm 2000 bị thiệt thòi, mất mát.
Thiết nghĩ, các quy định về thủ tục lập hồ sơ để giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải hợp lý, hợp tình; vì họ rất xứng đáng được tiếp cận và thụ hưởng chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành.
Trần Diễm Hồng