Chủ nhật, 21/02/2021 | 14:52

BÀI DỰ THI: Hội tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt Chỉ thị số 43- CT/TW

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 11 tháng 3 năm 2015. Thường trực Tỉnh hội đang khẩn trương triển khai kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ đề ra thì đúng vào thời điểm Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, càng tạo thuận lợi cho Hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thường trực Tỉnh hội đã làm tốt chức năng công tác tham mưu: đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn số 640- CV/TU ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 2142/QĐ- UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 “ Về việc ban hành kế hoạch chương trình hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016- 2020. Thực hiện hướng dẫn số 144/HD- TWH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Trung ương Hội về thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, Thường trực Tỉnh Hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, quán triệt Chỉ thị và xây dựng Chương trình hành động số 458/CT- HĐ- HNN ngày 03 tháng 9 năm 2015 triển khai, tổ chức, thực hiện. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền của cả hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động đưa lại hiệu quả thiết thực. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW đã minh chứng cho điều đó. Muốn đạt được kết quả, nội dung của Chỉ thị trước tiên phải có một đội ngũ làm công tác Hội đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, đồng cảm chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam là hội viên của mình. Xác định nạn nhân là những người yếu thế trong xã hội, những người đau khổ nhất cần sự giúp đỡ, động viên. Người làm công tác Hội cần phải giữ được phẩm chất đạo đức và uy tín cao, đừng đánh mất niềm tin. Nếu đánh mất niềm tin, lòng tin là mất tất cả. Nếu mất lòng tin, thứ nhất không nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể chính trị xã hội; thứ hai không nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân. Mất lòng tin điều chắc chắn không thể vận động được tiền của để giúp đỡ cho nạn nhân. Vì vậy, muốn giữ được lòng tin, niềm tin mọi hoạt động của Hội phải được công khai, minh bạch, rõ ràng, giúp đỡ nạn nhân phải ưu tiên những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn trước mới tạo được đồng thuận cao.

Trên 10 năm thành lập Hội ( 25/11/2009- 25/11/2020) và trên 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Bình thực sự là ngôi nhà chung để nạn nhân gắn bó. Đời sống của gần 6.000 nạn nhân được quan tâm giúp đỡ đang được ổn định, ấm dần lên, có nhiều gia đình kinh tế tăng trưởng khá có nhiều khởi sắc. Mục tiêu xây dựng hệ thống Hội các cấp vững mạnh, quản lý hội viên, nạn nhân chặt chẽ nhằm ổn định an ninh ở địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực Hội các cấp. Hội rất quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến chế độ chính sách đến với nạn nhân để họ hiểu được quyền lợi ưu đãi của trên. Công tác tuyên truyền để xây dựng lòng nhân ái trong xã hội “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “ Thương người như thể thương thân” để có nhiều tấm lòng đồng cảm, sẻ chia, thăm hỏi động viên cho những cuộc đời bất hạnh.

Công tác thăm hỏi động viên nạn nhân lúc ốm đau, lũ lụt thiên tai, chia buồn khi họ qua đời cũng chỉ mới an ủi về mặt tinh thần. Nạn nhân da cam họ cần nhất được xã hội chung tay giúp đỡ tiền của vật chất để ổn định cuộc sống. Vì vậy, mục tiêu vận động Quỹ da cam vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân được Hội đặt lên hàng đầu.

Ở Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương cho định mức vận động Quỹ hàng năm. Nội dung Công văn số 933/UBND- VX ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp. (Cán bộ chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương, 01 ngày công. Hộ dân trên địa bàn tỉnh 10.000đ, hộ dân miền núi 5.000đ). Đây là mức vận động Quỹ rất ổn định hàng năm, ngoài ra Tỉnh hội chủ động vận động nguồn lực cả trong và ngoài nước.

Kết quả vận động từ năm 2015 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, cả tiền và hiện vật quy tiền 31.728.113.000đ, trong đó: thu vào Quỹ 23.467.063.000đ, ủng hộ giúp đỡ trực tiếp cho nạn nhân: 8.261.050.000đ.

Các cấp Hội đã chi Quỹ để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân 23.684.268.600đ, trong đó: làm và sửa chữa 154 nhà, trị giá 4.701.408.600đ; hỗ trợ tẩy độc cho 946 nạn nhân đến Trung tâm: 3.321.323.000đ, hỗ trợ cho đi viện điều trị 816 người: 816.290.000đ, trợ cấp khó khăn đột xuất 400 người: 400.180.000đ, viếng nạn nhân qua đời 136 trường hợp, số tiền 117.230.000đ, cho vay vốn sản xuất và hỗ trợ vốn sản xuất 45 hộ: 403.000.000đ; tặng quà Tết 28.529 suất: 7.708.891.000đ; hỗ trợ học bổng 417 cháu: 417.620.000đ; xây dựng Trung tâm bán trú: 4.317.470.000đ; chi hỗ trợ học nghề 23.300.000đ; chi công tác tuyên truyền 346.146.000đ; chi quản lý Quỹ 1.111.337.000đ.

Việc vận động nguồn lực giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân góp phần, khắc phục hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và cho người trực tiếp tham gia kháng chiến ở Quảng Bình và để lại di chứng đau thương dị dạng, dị tật, không tự lực được cho con đẻ của họ. Hành động, việc làm thiện nguyện nhân ái của Hội làm ấm lòng nạn nhân, yêu dân, tạo được niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguyễn Văn Phước