Thứ tư, 29/05/2019 | 17:46

Cao Bằng: Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 43

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam về việc kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 43 và Kế hoạch số 208 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Cao Bằng đã phối hợp với Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh triển khai công tác kiểm tra tại huyện Hạ Lang và Trùng Khánh. Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Thường trực Tỉnh hội và Phòng người có công, Sở Lao động- TBXH tỉnh.

Quan tâm đến nạn nhân CĐDC luôn là chủ trương của lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cao Bằng

Đoàn đã đi kiểm tra tại xã Thắng Lợi sau đó làm việc với Huyện uỷ, UBND, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan huyện Hạ Lang và kiểm tra tại xã Đức Hồng sau đó làm việc với Huyện ủy, UBND, các ban ngành chức năng huyện Trùng Khánh. Qua kiểm tra cho thấy tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các địa phương, đơn vị ở hai huyện đều kịp thời, đạt kết quả bước đầu.

Theo báo cáo của huyện Hạ Lang, trên địa bàn huyện có 105 nạn nhân CĐDC đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trong đó 48 nạn nhân trực tiếp, 57 nạn nhân gián tiếp, 2 thân nhân được hưởng trợ cấp người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học từ 81% trở lên. Hơn 3 năm qua, đã có 136 lượt nạn nhân được đi điều dưỡng tập trung và 289 trường hợp hỗ trợ điều dưỡng tại gia. Dịp lễ, tết hằng năm, các đối tượng chính sách và nạn nhân CĐDC đều được thăm hỏi, tặng quà.

Tại huyện Trùng Khánh, 132 nạn nhân CĐDC được hưởng chế độ, trong đó có 48 trực tiếp và 84 gián tiếp; hàng năm cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các cơ quan, đơn vị của tỉnh và huyện thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân được 163 lượt; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho 27 hộ nạn nhân CĐDC; thực hiện điều chỉnh tăng trợ cấp theo qui định cho 132 nạn nhân và 11 trường hợp được hưởng trợ cấp người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị suy giảm 81% trở lên...

Song cả hai huyện Trùng Khánh và Hạ Lang hiện đều chưa thành lập được tổ chức Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin cấp huyện và cấp xã; việc huy động các nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân còn hạn chế; số người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐDC còn nhiều nhưng do mất giấy tờ hoặc bị nhiễm chất độc hoá học đã mắc các loại bệnh, dị tật nhưng không nằm trong danh mục 17 loại bệnh theo qui đinh nên chưa đủ căn cứ để hưởng chế độ. Nhiều trường hợp thuộc thế hệ thứ 3 bị nhiễm nặng nhưng chưa có qui định cụ thể để đề nghị hưởng chế độ…

Sau kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo cấp uỷ, chính quyền tỉnh và đề nghị các ngành chức năng quan tâm, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để giải quyết chế độ cho các trường hợp.

Nguyễn Thị Oanh

Phó CT Hội tỉnh Cao Bằng